12 Lektioner om vatten

Våra lektioner är knutna till kursplanernas centrala innehåll för respektive ämne. Efter punkterna ur det centrala innehållet nedan finns länkar till relevanta lektioner.

Varje lektion inleds med lektionsmål. Målformuleringarna är förslag som kan anpassas efter den årskurs eleverna går i.

Publicerad

Uppdaterad