17 Lektioner om vatten

Våra lektioner är knutna till de globala målen  samt till  kursplanernas centrala innehåll för respektive ämne.

Varje lektion inleds med lektionsmål. Målformuleringarna är förslag som kan anpassas efter den årskurs eleverna går i.

Publicerad

Uppdaterad