Vad kostar drycken? (Bi, Hk, Ke, Ma)

Genom en undersökning i närmaste livsmedelsaffär tar eleverna reda på och jämför kostnaden för olika drycker. Resultaten redovisas i stapeldiagram.

Mål

Efter lektionerna bör eleverna känna till

 • att en liter kranvatten kostar ungefär 1 öre.
 • det ungefärliga literpriset på några andra vanliga drycker.
 • skillnaden mellan kostnad och värde.
 • hur man ritar ett stapeldiagram

Tidsåtgång

Ca 30 min + ca 40 min + ca 60 min.

Elevuppgift: Pris och värde

Arbeta i smågrupper och fundera över följande frågor:

 • Hur mycket kostar en liter kranvatten?
 • Hur mycket tycker ni att en liter kranvatten är värd?
 • Finns det ett glapp mellan det pris ni gissar på och det värde ni ger vattnet? Vad beror det i så fall på?
 • Be er lärare avslöja literpriset på kranvatten. Diskutera om det är ett rimligt pris.

Elevuppgift: Vad kostar drycken?

 • Skriv en lista över vad och ungefär hur mycket du brukar dricka under en dag.
 • Uppskatta sedan priset på dryckerna.
 • Jämför din lista med en klasskamrats.

Nu ska du ta reda på dryckernas faktiska priser. Det görs i närmsta livsmedelsaffär:

 • Anteckna priser och förpackningsstorlek på de drycker som just din familj brukar köpa.
 • Tillbaka i klassrummet räknar du ut dryckernas literpriser. Stämmer resultatet med dina gissningar?

Redovisning

Eleverna redovisar resultaten i form av stapeldiagram som antingen ritas för hand eller i Excel. (Ett problem när resultaten ska föras över till diagrammet är att prisskillnaderna mellan de olika dryckerna är mycket stora, vilket innebär att stapeln för kranvatten knappt syns.)

Lektionerna kan kombineras med Drickadagboken och Vilken dryck väljer du.