Årskurs 7, 8, 9

Våra lektioner är knutna till kursplanernas centrala innehåll för respektive ämne. Efter punkterna ur det centrala innehållet nedan finns länkar till relevanta lektioner.

Varje lektion inleds med lektionsmål. Målformuleringarna är förslag som kan anpassas efter den årskurs eleverna går i.

Kemi

Biologi

Matematik

  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verk­tyg.
    Drickadagboken.
    Vad kostar drycken?

Geografi

Samhällskunskap

Svenska

Hem- och konsumentkunskap

Idrott och hälsa

Publicerad

Uppdaterad