Bara vanligt vatten (Bi, Ge, Hk, Ma, Sh)

Vatten vår viktigaste naturresurs.  Eleverna får läsa om vattnets kretslopp och  själv räkna ut hur mycket vatten de använder. Samt reflektera över hur de kan spara vatten.

Mål

Efter lektionerna bör eleverna kunna :

  • hur vattnets kretslopp fungerar.
  • hur mycket vatten vi dagligen använder per person i Sverige och vad vattnet används till.
  • förstå hur viktig vår vattenresurs är.
  • hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Eleverna bör också kunna reflektera över:

  • vattenfördelningen i världen.
  • hur mycket/lite vatten som behövs för olika ändamål.
  • varför vi ska vara rädda om vårt vatten
  • Hur man kan spara vatten i sin vardag

Tidsåtgång

Ca 60 min

Lektion

Låt eleverna läsa om vattnets kretslopp på SMHIs hemsida

Visa eleverna PowerPointen: Bara vanligt vatten

Låt eleverna räkna ut hur mycket vatten de använder med hjälp av formuläret: Hur stor är din vattenförbrukning?

Elevern läser texten hur man kan spara vatten och diskutera vad de gör eller hur de själva kan spara vatten. Om de vill får de gärna dela sina spara-vatten-tips på Insagram @vatten2030

Arbeta vidare

Den här lektionen kan lätt kopplas ihop med lektionerna Tvätta händerna, Hur långt räcker en spann vatten eller Virtuellt vatten.