Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till nästan en miljon invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Nyhetsbrev från Forskningsstation Bolmen

På Forskningsstation Bolmen har det under 2020 varit ganska stor aktivitet trots att rådande restriktioner. Här är ett nyhetsbrev som sammanfattar verksamheten och berättar om…


Bolmenvatten vann tävlingen om Sveriges godaste kranvatten. Stort grattis Höganäs!

Idag, 18 november, avgjordes riksfinalen i tävlingen Sveriges godaste kranvatten. Av totalt 104 tävlande kommuner blev det Höganäs som avgick med segern och äran av…


PFAS i dricksvatten

Dricksvattnet som Sydvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Nivån kommer dock troligen att sänkas efter en ny bedömning från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten,…


Rapport från projekt Fokus Vombsjön

Projekt Fokus Vombsjön är ett långsiktigt samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att…


Ökad slammängd på Ringsjöverket

Slam är en restprodukt som bildas när man renar vattnet som kommer från Bolmen. Varje dygn tar Ringsjöverket emot och renar ca 100 000 m3 vatten,…


Regelbunden övervakning av Vombsjöns vattenkvalitet

Mikael Henriksson jobbar som drifttekniker på Vombverket och en av arbetsuppgifterna är att ta prover och mätningar på Vombsjön som förser ca 400 000 skåningar…


Stefan Bertilsson, föreståndare för SITES och professor i funktionell ekologi i limniska system på SLU, besöker Forskningsstation Bolmen

SITES föreståndare Stefan Bertilsson och 9 personer från hans SLU-baserade forskargrupp besökte under en regnig sensommardag Forskningsstation Bolmen. Syftet var dels att besöka stationen och…


Nu hävs kokningsrekommendationerna i Svedala kommun – 16/8

Nu häver vi kokningsrekommendationerna på alla berörda orter i Svedala kommun. Analyserna är klara och flera prover visar att dricksvattnet åter är helt rent och går…


Nu hävs kokningsrekommendationen i Fosie och Oxie, Malmö samt i Björnstorp, Lund – 14/8 kl 17.15

Nu visar prover att dricksvattnet i Lund och Malmö är helt rent och går bra att dricka igen, precis som vanligt. Därför hävs nu  kokningsrekommendationen…


Sydvatten pressmeddelande: Efter vattenläckan – viktigt att hushålla med vattnet

Under natten mot den 13 augusti skedde en större vattenläcka på en av Sydvattens huvudledningar från Vombverket. Delar av ledningsnätet blev trycklöst vilket resulterade i…