Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Handbok ger stöd för att klimatanpassa dricksvattenproduktionen

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan handla om både torka och vattenbrist och om oväder och…


Klimatsäkert vatten – behov och lösningar för medborgaren och samhället

De senaste årens torka har aktualiserat vatten som bristresurs i Sverige. Klimatförändringen medför att extremväder i form av såväl värmeböljor som skyfall blir allt vanligare,…


“Stora höjningar av VA-avgifter” /SVT – Morgonstudion 8 feb 2019

Morgonstudion på SVT tar upp frågan om Sveriges åldrande VA-infrastruktur och det omfattande nationella renoveringsbehov som finns. Titta på en intervju med Svenskt Vattens VD Pär…


Bolmenfonden – för att säkra vattenkvaliteten

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen. Fonden är en del av det långsiktiga vattenförvaltningsarbete som…


Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

Sweden Water Researchs nya projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Det nya projektet kommer handla ökad kunskap om spridningsvägar…


Åter ordinarie dricksvatten i Lund, Eslöv och Hjärup

På grund av tillfälliga störningar i leveransen av dricksvatten från Bolmen i förra veckan blandades dricksvattnet från Bolmen med dricksvatten från Vomb under en knapp…


Ändrad vattensammansättning

Gäller Lunds kommun, delar av Eslövs kommun samt Hjärup i Staffanstorps kommun. På grund av tillfälliga störningar i leveransen av dricksvatten från Bolmen kommer vi…


Sweden Water Research-dagen 2018

Sweden Water Research-dagen är en bra möjlighet för VA-branschen att mötas, lära och nätverka. Årets forskningsdag var inget undantag, med nära 200 intresserade som kom…


Nu är stipendiet utlyst för 2019-års Tänk H2O!kurser!

För att öka gymnasieelevers medvetenhet om frågor som rör vatten, delar Sydvatten varje år ut stipendiet Tänk H2O! Stipendiet Tänk H2O! erbjuder gymnasielärare och deras…


Teknisk samverkan över gränserna

Onsdag 20 november träffades VA-chefer, ingenjörer och projektledare från Sydvatten, tillsammans med delägarkommunerna, VA SYD, NSVA samt danska Novafos i ett tekniskt samrådsmöte för att…