Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Save the date – Internationell vattenkonferens 4-5 juni 2020!

Forskningsstation Bolmen bjuder in till två spännande dagar om vatten! Konferensen vill belysa forskningen om hur brunifiering och klimatförändringar påverkar vattenkvalitén och ekosystemen i svenska…


Nu är höstens Tänk H2O! igång!

Nu har vi kört igång 2019-års kurser av Tänk H2O! Under fem veckor ska vi nu lära ca 900 elever så mycket vi kan om…


Sjönivåer och status – sommaren 2019

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning och SMHI har i sommar rapporterat om låga grundvattennivåer. Vattennivåerna i de små grundvattenmagasinen är i stora delar av landet mycket…


Klimatsäkert vatten – med debattartikel Dagens Samhälle

Sydvatten arrangerade ett välbesökt seminarium om vatten ur ett brett samhällsperspektiv i Almedalen den 3 juli. Den 4 juli publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle som…


Spara-vatten-tips!

Sydvatten har god tillgång på vatten från våra sjöar, men det finns flera skäl att spara på vatten även för dig som bor i någon…


Forskning om alger i Vombsjön

Ett anslag på tre miljoner kronor har tilldelats Lunds universitet i samarbete med Sydvattens forskningsledare Linda Parkefelt. Forskningen handlar om hur extremväder påverkar algblomningen i…


Internationell och regional vattenkonferens

Vi är glada att meddela att den första konferensen vid Forskningsstation Bolmen kommer att hållas den 4-5 juni 2020. Ett event där forskningen om Bolmen…


Grattis till årets stipendiater!

Stort grattis till de lärare och skolor som tilldelats årets Tänk H2O! stipendium. Totalt delas tio stipendier ut och i år får elever och lärare…


Vattenskyddsområden – om råvattenskydd och våra sjöar

Frågan om råvattenskydd är i högsta grad aktuell i Sverige. Runt om i landet pågår arbetet med att inrätta nya och revidera redan existerande vattenskyddsområden….


Klimatsäkert vatten – behov och lösningar för medborgaren och samhället

De senaste årens torka har aktualiserat vatten som bristresurs i Sverige. Klimatförändringen medför att extremväder i form av såväl värmeböljor som skyfall blir allt vanligare,…