Säkert vatten är vårt uppdrag

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till nästan en miljon invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Just nu levererar vi

liter per sekund

Ringsjöverket: L/s
Vombverket: L/s

Sjönivåer och status – vår/sommar 2020

Vattennivåer Sydvatten producerar dricksvatten från ytvatten och kommer från sjöarna Bolmen i Småland och Vombsjön i Skåne. Nivåerna i dessa sjöar, samt för Ringsjön som…


#varjedropperäknas

Alla behöver tänka på  att de är vattenförbrukare och att vattnet ska användas på ett hållbart sätt. Att spara på vatten innebär man med enkla…


Grattis till årets stipendiater!

Stort grattis till de lärare och skolor som tilldelats årets Tänk H2O! stipendium. Totalt delas tio stipendier ut till våra tvådagars vattenkurser. Vi fick många…


Trygg dricksvattenförsörjning

Sydvatten producerar dricksvatten till ca 1 miljon Skåningar varje dag, dygnet runt, året om. Vi arbetar förebyggande och med fokus på att produktion och drift…


Den internationella vattenkonferensen 4/6-2020 är inställd!

Den internationella vattenkonferensen vid Forskningsstation Bolmen 4 juni 2020 är tyvärr uppskjuten till nästa år på grund av rådande omständigheter i världen. Vi har för…


Projekt Fokus Vombsjön söker algväktare!

Vill du delta i medborgarforskning och bli Vombsjöns Algväktare? Under sommartid drabbas Vombsjön liksom många andra sjöar av algblomning. Vattnet blir grumligt och grönt, tidvis…


Världsvattendagen 22 mars 2020

Världsvattendagen startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. Målet med världsvattendagen är att lyfta…


Tack för alla ansökningar till Tänk H2O!

Tack för det stora intresset och för alla ansökningar! 🙂 Sista ansökningsdagen för stipendiet Tänk H20! var 1 mars 2020. Vi läser nu igenom de…


Ansökan till Tänk H2O! hösten 2020 är nu öppen!

Nu har vi släppt datumen och öppnat ansökan för nästa Tänk H2O! Stipendiet vänder sig till gymnasielärare som arbetar eller planerar att arbeta ämnesövergripande med…


Sydvatten vill skydda vattnet i Bolmen

Sydvatten har arbetat med vattenskyddsområde Bolmen sedan 2012. Den 23:e augusti 2016 lämnades ansökan om vattenskyddsområde Bolmen in till Länsstyrelsen i Kronoberg. I veckan (v. 47,…