Ungdomar vid Tänk H2O!

För skolor

Vi tar kranvattnet för givet. I tider då effekterna av pågående klimatförändringar
håller på att förändra förutsättningarna för dricksvattenförsörjningen och
då konkurrensen om vattnet ökar, är det extra angeläget att kommunicera
värdet av dricksvatten.

Med projekten Drick kranvatten och Tänk H2O! vill Sydvatten synliggöra värdet av kranvatten. Syftet är att öka intresset för vattenfrågor i allmänhet
och för dricksvattenfrågor i synnerhet. Drick kranvatten riktar sig till högstadiet och Tänk H2O! riktar sig mot gymnasieelever.

Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om respektive projekt.

Elever på Tänk H2O!