Tvätta händerna – en utmaning! (Bi, Ge, Hk, Sh)

Eleverna får reflektera över hur mycket vatten det faktiskt går åt för att tvätta händerna och hur lyckligt lottade vi faktiskt är som har tillgång till rent och hälsosamt vatten direkt ur kranen dygnet runt, året om.

Bakgrund

Mål 6 – Rent vatten och sanitet är en grundförutsättning för alla människor och samhällen. Trots det saknar 2,1 miljarder människor (29% av världens befolkning) tillgång till rent vatten och 4,5 miljarder människor (55% av världens befolkning) saknar sanitet, vilket betyder att deras avföring inte tas om hand på ett säkert sätt så att bakterier kan spridas via tillexempel vatten, mat eller insekter (unicef). Enligt en WHO-rapport från 2017 saknar fortfarande 3 miljarder människor tillgång till handtvätt med tvål och vatten i sitt hem.

Här i Sverige har det vatten vi använder för att spola toaletterna eller vattna gräsmattan med, i de flesta fall, samma kvalitet som vårt dricksvatten. Vilket skulle betraktas som en lyx i stora delar av världen.

De tre krav som nu ställs i Agenda 2030, för att ett hushåll ska anses ha tillgång till rent vatten, är:

 1. Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden.
 2. Tillgången ska vara konstant.
 3. Vattnet ska hålla tillräckligt god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden.

Trots det går kvinnor i Afrika och Asien fortfarande i genomsnitt 6 km om dagen för att hämta vatten.

Mål

Efter lektionerna bör eleverna kunna:

 • hur vattenfördelningen ser ut i världen
 • hur mål 6, rent vatten och sanitet, har betydelse för att uppnå flera av de andra globala målen i Agenda 2030, så som god hälsa och välbefinnande,  ingen fattigdom, ingen hunger, jämlikhet, jämställdhet, god utbildning samt hållbara samhällen och infrastruktur.

Eleverna bör också kunna reflektera över:

 • att vatten är en värdefull naturresurs.
 • hur mycket/lite vatten som behövs för olika ändamål.

Tvätta händerna!

Be eleverna berätta hur man ska tvätt händerna ‘korrekt’. Så här tvättar du händerna.

 • Hur länge ska du tvätta? (“Blinka lilla stjärna”/ 30 sekunder)
 • Vilken del av händerna ska man inte glömma?
 • När tvättar du händerna?

Efter att ni gått igenom ‘korrekt’ handtvätt.

Låt en frivillig elev visa rätt handtvättsteknik framför klassen med tvål, en kran/kanna och en hink/diskho för att samla upp den totala mängden vattnet som används. Ha en handduk till hands, att torka händerna på. Mät upp hur mycket vattnet som gick åt i ml.

(Försök att INTE spara vatten under denna demonstration).

Låt eleverna räkna ut hur mycket vatten det går åt för att tvätta händerna ’korrekt’ för en hel familj under en dag. Använd tabellen (nedan). Om eleverna vill kan de räkna ut mängden vatten det går åt för deras egen familj.

Handtvättar Antal gånger per dag

(förälder 1)

Antal gånger per dag

(förälder 2)

Antal gånger per dag

(barn 1)

Antal gånger per dag

(barn 2)

Antal gånger per dag

(spädbarn)

Antal i familjen som gör detta Totalt antal gånger per dag
Efter toalettbesök
Efter blöjbyte
Före matlagning
Före måltid
Efter att ha varit ute?
När du har synlig smuts på händerna
Totalt

(Det brukar hamna någonstans mellan 25 och 60 tvättar, men det finns inga rätt / fel svar)

Använd det antal ml vatten som ni uppmätte i försöket och räkna ut hur många liter går det åt för att tvätta händerna för en hel familj under en dag?

Hur många liter går det åt totalt för en hel familj att tvätta händerna ‘korrekt’?

20 liters utmaningen – hämta vatten!

Vatten bärs ofta i 20 liters dunkar, om det finns möjlighet låt eleverna testa att lyfta 2 st 20 liters dunkar en i vardera handen eller låt dem pröva att lyfta något som väger 20 kg. Se klippet (1.05): https://youtu.be/jUnW93nAgEY.

När eleverna har räknat ut mängden vatten det går åt för att tvätta händerna, påpeka att var 20:e liter är ytterligare en resa till brunnen.

Ge eleverna några minuter att fritt skriva eller diskutera en av följande frågor:

 • Hur skulle ditt liv vara annorlunda utan VVS inomhus?
 • Vilket är viktigare för dig, din mobiltelefon eller en toalett? Varför?
 • Nämn minst tre anledningar till att barn missar skoldagar på grund av bristande tillgång på vatten och sanitet.
 • Påverkar bristen på rent vatten och sanitet, människor olika? Vilka påverkas mest? Landsbygd eller städer, män eller kvinnor, unga eller gamla?

På  Unicefs hemsida kan man läsa mer om vatten och sanitet

Lektionen kan med fördel kombineras med Hur långt räcker en spann vatten?, Bara vanligt vatten som alla handlar om vattenförbrukning eller Virtuellt vatten som handlar om vår osynliga vattenförbrukning.