Kopplingar till de globala målen

Vatten och de globala målen

Att vatten fått ett eget hållbarhetsmål: Mål 6 – rent vatten och sanitet, bland de 17 globala målen är en tydlig signal på hur viktig vattenresursen är. Vatten ingår inte bara som en viktig del i alla de andra hållbarhetsmålen utan är på många sätt en förutsättning för att vi ska kunna uppnå dem.

Lektioner med koppling till de globala målen

Lektioner för mål 6 och 12

Vad kostar drycken? (Bi, Hk, Ke, Ma)

Drickadagboken (Bi, Hk, Id, Ke, Ma)

 

 

 

 

 

Lektioner för mål 6, 9 och 11

Bygg ett vattentorn (Fy, Ma, Tk)

Vattentorn – Så funkar det! (Fy, Ma, Tk)

Vattenrening med kemisk fällning (Ke Tk)

Vattenrening med filtrering (Ke, Bi)

 

 

 

 

 

Lektioner för mål 3, 6, 12 och 13

Drycker på väg (Bi, Ge, Hk, Ke, Ma)

 

 

 

 

 

Lektioner för mål 3, 6, 10 och 12

Socker förr och nu (Bi, Hk, Id, Ke, Sh, Sv)

 

 

 

 

 

Lektioner för mål 3, 6 och 12

Vilken dryck väljer du? (Bi, Hk, Id, Ma)

 

 

 

 

 

Lektioner för mål 6, 12, 13, 15 och 16

Kriget om källan – en skönlitterär framtidsvison (Bi, Hi, Sh, Sv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektioner för mål 3 och 6

Surt, basiskt eller neutralt? (Bi, Hk, Ke)

 

 

 

 

 

Lektioner för mål 3, 6, 13 och 14

Är vatten alltid neutralt? (Ke, Tk)

 

 

 

 

 

Lektioner för mål 2, 6, 8, 12, 13 och 15

Virtuellt vatten – vår osynliga vattenkonsumtion (Bi, Ge, Hk, Ke Sh, Sv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektioner för mål 6, 10, och 12

Hur långt räcker en spann vatten?

 

 

 

 

Lektioner för mål 3, 6, 10, 11, 12, 14 och 15

Bara vanlig vatten (Bi, Ge, Hk, Ma, Sh)

 

 

Publicerad

Uppdaterad