Virtuellt vatten – vår osynliga vattenkonsumtion (Bi, Ge, Hk, Ke Sh, Sv)

Bakom de kläder vi använder och den mat vi äter döljer sig en stor vattenkonsumtion, så kallat virtuellt vatten. Hur mycket sådant vatten gör vi av med dagligen? Vilka grödor och produkter är “törstiga”?

Bertils droppe

Mål

Efter lektionen bör eleverna kunna:

 • vad som menas med begreppet virtuellt vatten.
 • hur mycket virtuellt vatten vi dagligen använder per person i Sverige och i världen.

Eleverna bör också kunna reflektera över:

 • vattnets dolda betydelse för människors konsumtion.
 • det virtuella vattnets fördelning i världen.
 • om det finns några sätt att påverka konsumtionen av virtuellt vatten.

Tidsåtgång

Ca 60 min

Material

Texterna Kranvatten, Vattenförbrukning och Virtuellt vatten och artikeln ”Du slösar mer vatten än du tror” på Råd & Röns hemsida eller ”Kött och vattenåtgång” på Världsnaturfondens hemsida. På Waterfootprint finns en kalkylator för att räkna ut vattenfotavtryck och där får ni även de senast uppdaterade siffrorna för olika produkter och länders vattenfotavtryck.

2 250 liter vatten till lunch

På sidan Kranvatten kan du läsa att varje invånare i Sverige förbrukar 140 liter vatten varje dygn. Det är faktiskt inte hela sanningen. 140 liter går åt till dryck, mat, tvätt, hygien, disk och toalett. Men om man också räknar in vår konsumtion av virtuellt vatten hamnar slutsiffran på cirka 3900 liter.

Med virtuellt vatten menas det vatten som vi gör av med utan att se det. Det vill säga vatten som har behövts för att framställa bland annat mat och kläder åt oss. Ett par nya jeans döljer ca 8 000 liter virtuellt vatten. Bakom framställningen av en t-tröja av bomull finns ca 2 500 liter virtuellt vatten.

Hela dagen konsumerar vi vatten. Om din lunch består av en hamburgare och ett glas mjölk förbrukar du ungefär 2 250 liter virtuellt vatten. Kon som ger både kött och mjölk måste naturligtvis dricka vatten. På köttets och mjölkens väg från kon till ditt köksbord förbrukas också vatten på slakteri och mejeri.

Om man lägger ihop allt vatten som kon dricker under sin livstid med det vatten som används vid livsmedelsproduktionen får man en ungefärlig siffra på 2 000 liter + 250 liter virtuellt vatten för en hamburgare med ett glas mjölk.

Elevuppgift: Hur mycket vatten går åt varje dag?

Läs om Virtuellt vatten och tänk sedan igenom vad du äter och vilka produkter du använder en vanlig dag. När förbrukar du virtuellt vatten, tror du? Försök göra en ungefärlig uppskattning av hur mycket virtuellt vatten du förbrukar dagligen.

Några exempel på hur mycket vatten som behövs för att framställa olika livsmedel:

 • En hamburgare ca: 2 000 liter.
 • Ett kilo nötkött ca: 15 400 liter.
 • Ett kilo socker (från sockerrör) ca: 1800 liter
 • Ett kilo ris ca: 2 500 liter.
 • En liter mjölk ca: 1 000 liter
 • Ett kilo ost ca: 3 000 liter.
 • Ett kilo majs ca: 1 200 liter.
 • Ett kilo kyckling ca: 4 300 liter.
 • En kopp (125 ml) kaffe ca: 130 liter.
 • En chokladkaka (100 g): 1 700 liter.
 • Fler produkter finns på waterfootprint.org

Vattenfotavtryck

I den pågående miljödebatten talar man ofta om ekologiska fotavtryck, det vill säga den påverkan som vår livsstil har på jordens miljö. På motsvarande sätt kan man också ta hänsyn till människors vattenfotavtryck. Ta hjälp av water footprint network och besvara frågorna nedan i helklass:

 • Hur många i klassen har bomullsplagg på sig?
 • Hur många plagg blir det totalt?
 • Ungefär hur många liter virtuellt vatten ligger bakom de bomullsplagg som klassens elever har på sig idag?

Elevuppgift: Att minska avtrycken

När tillgången till rent vatten minskar på jorden måste vi människor bestämma oss för vilka vattenfotavtryck vi vill sätta. Organisationen Waterfootprint har en hemsida där man kan räkna ut sitt vattenfotavtryck. Fundera därefter i smågrupper över:

 • Hur mycket vatten är det rimligt att var och en konsumerar?
 • Hur utnyttjar vi jordens vattenresurser på bästa sätt?
 • Hur kan man minska förbrukningen av det virtuella vatten som finns dolt i garderobens kläder? På Waterfootprint och WWF ”vad ska jag äta?” finns tips.

Avsluta med att sammanfatta gruppernas funderingar i helklass.

Ytterligare information om kött och vattenåtgång kan man läsa på WWF om på WWFs hemsida.

Hur maten påverkar den biologiska mångfalden, klimatet och  arbetsförhållanden under hela produktionsledet är också väldigt viktigt.

Källor

VärldsnaturfondenWaterfootprint

Om man vill kan man även se en kort film (2.02 på engelska) What Is The Trade In Virtual Water?

Innan lektionen kan det vara bra att gå igenom vattnets kretslopp med lektionen Bara vanligt vatten som även tar upp vår synliga vattenförbrukning eller  lektionerna Tvätta händerna och Hur långt räcker en spann vatten där eleverna får reflektera över hur vi använder vatten i vardagen.