Vilken dryck väljer du? (Bi, Hk, Id, Ma)

Om konsten att läsa en innehållsförteckning. Genom att studera innehållsdeklarationen på olika drycker blir eleverna medvetna om vad de olika produketer faktiskt innehåller. Det totala sockermängden per förpackning och per portion räknas ut och presenteras i form av antalet sockerbitar.

Bakgrund

Svenskarna förbrukar idag ca 40 kg socker/person/år. Den mängden har varit relativt konstant de senaste 50 åren samtidigt som det är tio kilo mer än på 1700-talet. På samma gång har läskkonsumtionen i Sverige tredubblats sedan åttitalet och barn mellan 2–17 år dricker i genomsnitt ett glas läsk eller saft per dag och i genomsnitt konsumerade vi i 71,5 liter kolsyrad läsk per person 2019.

Exakt hur mycket socker vi svenskar får i oss är svårt att veta och variationen är stor mellan olika personer beroende på kön, social tillhörighet, ålder, m.m. Barn till föräldrar med låg utbildning dricker till exempel mer läsk och pojkar dricker mer läsk och saft än flickor, som i stället äter mer godis och choklad. Barn och ungdomar dricker generellt mindre läsk och saft i dag än för 15 år sedan. Samtidigt som intaget av energidrycker ökat från 0,26 liter (2001) till drygt 4 liter (2015) per person, vilket främst konsumeras av ungdomar i gymnasieåldern.

Hur mycket socker är det i drycken?

Att vatten är bästa när man ska släcka törsten vet de flesta. Men exakt hur mycket socker vi får i oss av andra drycker? Det är inte bara läsk som innehåller mycket socker.

Mål

Att undersöka och mäta mängden socker i olika drycker.

Efter lektionerna bör eleverna kunna:

  • identifiera hälsosamma dryckesval

Eleverna bör också:

  • kunna tolka innehållsförteckning näringsfakta på olika drycker.
  • beräkna mängden socker i olika drycker
  • Reflektera över hur valet av dryck kan påverka din hälsa

Tidsåtgång

40 Minuter

Material

Socker, tesked, sockerbitar, bägare att mäta upp sockret i. 1 tsk är 4 g socker

Elevuppgift

Låt eleverna skriva ned vad de dricker under skoldagen? Vad dricker de helst och varför?

Låt eleverna gissa mängden socker i sin favoritdryck. Låt sedan eleverna läs innehållsetiketten och näringsdeklarationen på sin favoritdryck (finns på nätet, alternativt kan man ha några olika drycker med etiketter).

Vad innehåller drycken? Hur många kalorier och gram socker finns i den? Per portion och totalt?  Jämför din gissning med det faktiska uppmätta beloppet.

Använd formuläret ’Vilken dryck väljer du’ för att ta reda hur mycket socker det är i drycken.’

Jämför och diskutera, viken dryck innehåller mest socker och vilken innehåller minst? Är det någon skillnad på naturligt och tillsatt socker? Finns det mer än sockerhalten som påverkar hur hälsosam en dryck är?

Arbeta vidare

På livsmedelsverkets hemsida kan man läsa och se korta filmer om ungdomars matvanor och om godis och läsk. Det finns även sidor som förklarar vad socker och kolhydrater är om man vill arbeta vidare med kolhydrater och socker eller beräkna energimängden i dryckerna. En tesked är cirka 16 kalorier.

På kemilärarnas hemsida finns en laboration om hur man mäter sockermängden i läsk.

Här finns ett kort (1.05 min) filmklipp om tänder och frätskador från folktandvården.

För att få in fler aspekter eller ämnen i undervisningen kan Vilken dryck väljer du? lätt kopplas ihop med lektionerna: Drickadagboken och Drycker på väg, Socker förr och nu samt Vad kostar drycken.