Hand som håller i ett vattenglas

Om Sydvatten

På Sydvatten jobbar vi varje dag med att producera rent och gott dricksvatten till nästan en miljon skåningar. Vi utför en  samhällsnytta med fokus på långsiktig hållbarhet.

När skåningarna blir fler behövs mer vatten. Vi forskar om hur vi kan lösa det på ett hållbart sätt. Vi analyserar hur förändringar i miljön och omvärlden påverkar oss och vi bygger ut våra anläggningar så att de klarar framtidens krav.

Vi finns där i andra änden av röret och ser till att du får rent och gott vatten ur kranen. Varje dag, dygnet runt.