Bygg ett vattentorn

Eleverna bygger modeller av egna vattentorn. De gör ritningar, beräknar materialåtgång och funderar över var de skulle vilja uppföra sina torn i verkligheten. Inspiration till modellerna hämtas på en nätsida med vattentorn från hela världen.

Mål

Efter lektionen bör eleverna:

 • kunna göra en enkel ritning med måttangivelser.
 • ha en uppfattning om hur man beräknar materialåtgång.

Eleverna bör också kunna reflektera över:

 • en lämplig konstruktion för ett vattentorn som därefter byggs i modellform.
 • vilken visuell effekt ett vattentorn kan ge beroende på i vilken miljö det byggs.

Material

Datorer med internetuppkoppling; papper, kartong, tyg, trästavar, färg och lim. Kan ett vattentorn se ut hur som helst? Ja, nästan!

Elevuppgift

Runt om i världen finns många olika varianter av vattentorn. På Skånska vattentornssällskapets webbsajt finns bilder av vattentorn från hela världen, vissa är mer spektakulära än andra!

 • Hämta inspiration på sidan till en egen modell av ett vattentorn.
 • Gör en teckning eller en ritning över ett nytt vattentorn. Sätt ut måttangivelser på teckningen/ritningen.
 • Bestäm i vilken miljö du skulle vilja bygga vattentornet om det skulle uppföras på riktigt. Finns det en bestämd plats där tornet skulle kunna stå?
 • Ska tornet smälta in i omgivningarna eller sticka ut? Motivera!
 • Bestäm vilka material som behövs till modellen.
 • Räkna ut ungefär hur mycket material som behövs och skriv en lista.
 • Sätt igång och bygg!

När modellen är klar jämförs resultatet med ritningen och materiallistan. Stämmer måtten? Har det behövts mer eller mindre material än beräknat?

Gör en utställning med klassens vattentorn!