Ringsjön med strand och båt i förgrunden

Kopplingar till kursplaner för åk 6

Våra lektioner är knutna till kursplanernas centrala innehåll för respektive ämne. Efter punkterna ur det centrala innehållet nedan finns länkar till relevanta lektioner.

Varje lektion inleds med lektionsmål. Målformuleringarna är förslag som kan anpassas efter den årskurs eleverna går i.

Kemi

Biologi

Teknik

  • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten-och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
    Vattentorn, så funkar de!

Slöjd

  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
    Bygg ett vattentorn!

Hem- och konsumentkunskap

Matematik

Geografi

Svenska

Publicerad

Uppdaterad