Surt, basiskt eller neutralt? (Bi, Hk, Ke)

Undersökning av några dryckers pH-värde. Redovisning i form av stapeldiagram.

Sesamphoto_4214

Mål

Efter lektionen bör eleverna känna till

  • vad pH-värde är.
  • vad surt, basiskt och neutralt innebär.
  • hur man kan mäta en vätskas pH-värde.
  • var några vanliga drycker befinner sig på pH-skalan.
  • vad pH-värdet kan ha för inverkan på tänderna.
  • hur man ritar ett stapeldiagram.

Viktiga ord

pH-värde, indikator, surt, basiskt, neutralt, frätande, stapeldiagram.

Material

Några drycker som klassen vill undersöka, till exempel vatten, mjölk, läsk och juice, bägare samt pH-indikator.

Tidsåtgång

Ca 60 min.

Vadå sur?

Sura drycker har en frätande verkan på tänderna under omkring en timme efter att man har druckit. Den som ofta dricker sura drycker har alltså en ständig påverkan på sina tänder. Det gäller även lightläsk som, trots att den är sockerfri, har samma surhetsgrad som vanlig läsk.

Eleverna undersöker pH-värdet på olika drycker som de brukar dricka. Resultatet sammanställs i stapeldiagram, ritade för hand eller i Excel. Eleverna kan foga in diagrammet i en laborationsrapport.

pH-värdet för några vanliga drycker

  • kranvatten: pH 7,2
  • mjölk: pH 6,7
  • apelsinjuice: pH 3,7
  • cola: pH 2,4