Hur långt räcker en spann vatten?

Eleverna reflekterar över vattenfördelningen i världen. I ett praktiskt försök ska de få tio liter vatten att räcka till olika vardagssysslor.

1525R-88918Mål

Efter lektionerna bör eleverna känna till:

  • hur vattenförbrukningen ser ut i världen.
  • hur mycket vatten vi dagligen använder per person i Sverige och vad vattnet används till.

Eleverna bör också kunna reflektera över:

  • vattenfördelningen i världen.
  • hur mycket/lite vatten som behövs för olika ändamål.

Tidsåtgång

Ca 60 min

Material

Hinkar, vatten, litermått, tallrikar, t-tröjor, handdukar, potatisar mm.

Så här används vårt vatten

Vatten behövs i många verksamheter i samhället. Industrin använder 61 procent av vattenförbrukningen, hushållen 23 procent och jordbruket 3 procent.

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn.

Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen. Det används också till industrier och att fylla badbassänger. De största vattenmängderna i hushållen går åt till:

diagram_nov 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siffrorna kan jämföras med FN:s beräkning att varje människa behöver 25-45 liter per dag för att tvätta sig och ha en god hälsa.

Men det är inte alla som har tillgång till ens den mängden vatten. På landsbygden i fattigare länder måste tio liter vatten räcka till en människas behov under ett dygn.

I världens fattiga länder är det vanligt att befolkningen måste gå långt för att komma till en brunn. Ofta är det flickorna i familjerna som hämtar vatten. Arbetet är tungt och tar lång tid. 6 kilometer om dagen är en vanlig sträcka för att hämta vatten. (Källa: Unicef)

Elevuppgift: Vattenbrist – ett praktiskt försök.

  • Läs texten Världens vatten.
  • Fundera över följande exempel: Hur tror du att din egen konsumtion av vatten skulle påverkas om det inte räckte med att vrida på en kran? Tänk dig att du till exempel bor på första våningen i ett hus utan hiss där vattenkranen finns på tionde våningen. Eller att du måste gå tre kilometer för att pumpa upp vatten ur en brunn. Vad skulle du välja att främst använda vattnet till?
  • Diskutera i smågrupper: Hur skulle ni använda vattnet om ni bara hade tio liter per dygn? Hur mycket skulle ni dricka, tvätta er med eller använda till matlagning?
  • Skriv en prioriteringslista och ange hur många dl ni skulle använda till de olika ändamålen.
  • Testa listan med ett praktiskt försök: Varje grupp får en tom spann och en spann med tio liter vatten. Tanken är att vattnet i hinken representerar en persons förbrukning. Vattnet ska räcka till att utföra några hushållssysslor, som att tvätta en t-shirt, tvätta och skala fem potatisar, diska en mindre disk samt tvätta händer och fötter. Alla gruppmedlemmar kan inte göra alla uppgifter. Ni får turas om. Hur gör man för att få vattnet att räcka? Kan vattnet återanvändas? I vilken ordning bör man utföra uppgifterna?

Sammanfatta resultaten i helklass. Stämde försöken med prioriteringslistorna?