Vattenkran som fyller ett vattenglas

Vår verksamhet

Sydvatten producerar och levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne.

Sydvatten tar vatten från Vombsjön i Skåne och Bolmen i Småland. Vattnet behandlas i våra vattenverk Ringsjöverket och Vombverket. Därefter distribueras det till bolagets delägarkommuner som ansvarar för ledningsnätet inom respektive kommun. Vid behov används Ringsjön som reservvattentäkt.