Kontakt

Jörgen Johansson

VD

jorgen.johansson@sydvatten.se

010-515 10 07

Marie Nordkvist

Kommunikationschef

marie.nordkvist@sydvatten.se

010-515 10 60

Lars Rosén

Ekonomi- och finanschef

lars.rosen@sydvatten.se

010-515 10 03

Petra Ekberg

HR-chef

petra.ekberg@sydvatten.se

010-515 10 09

Stefan Johnsson

Säkerhets- och kvalitetschef

stefan.johnsson@sydvatten.se

010-515 10 85

Åsa Håkansson

Teknisk chef

asa.hakansson@sydvatten.se

010-515 10 90

Håkan Bengtsson

IT-chef

hakan.bengtsson@sydvatten.se

010-515 10 25

Per Johansson

Produktionschef Ringsjöverket

per.johansson@sydvatten.se

010-515 10 70

Oskar Hallberg

Underhållschef Ringsjöverket

oskar.hallberg@sydvatten.se

010-515 10 66

Marianne Franke

Laboratoriechef

marianne.franke@sydvatten.se

010-515 10 55

Karolin Wennerbeck

Produktionschef Vombverket

karolin.wennerbeck@sydvatten.se

010-515 10 50

Peter Alm

Underhållschef Vombverket

peter.alm@sydvatten.se

010-515 10 04

Kenneth M Persson

Forskningschef

kenneth.m.persson@sydvatten.se

010-515 10 40