Drickadagboken (Bi, Hk, Id, Ke, Ma)

Genom att under en vecka anteckna vad de dricker blir eleverna medvetna om hur mycket vatten, mjölk, läsk med mera som de dricker. Veckokonsumtion och veckokostnad räknas ut och presenteras i form av cirkeldiagram.

Hand med glas

Mål

Efter lektionerna bör eleverna:

 • vara medvetna om hur mycket dryck de får i sig på en dag respektive en vecka.
 • vara medvetna om vilka drycker de dricker.
 • känna till hur man ritar och tolkar ett cirkeldiagram.
 • känna till hur man skriver en reflektion.

Eleverna bör också:

 • kunna reflektera över de egna dryckesvalen.
 • kunna dra slutsatser/göra en analys av en undersökning.

Att skriva drickadagbok

Under en dag, eller ännu hellre en vecka, antecknar eleverna allt de dricker, i vilket sammanhang och om de betalar drycken själv. Till sin hjälp har de formuläret Drickadagboken. Innan eleverna arbetar med sina drickadagböcker är det en fördel (men inte nödvändigt) att ha jobbat med lektionen Vad kostar drycken?

Räkna ut mängden dryck

Med hjälp av anteckningarna i drickadagboken räknar eleverna ut hur mycket de har druckit av de olika dryckerna under en dag eller en vecka. Resultatet sammanställs i en tabell. Med hjälp av tabellen görs en uppskattning av månads- och årskonsumtion.

Räkna ut kostnaden

Därefter beräknar eleverna sin dryckeskostnad för en dag, en vecka, en månad och ett år. Om literpriser har räknats fram på lektionen Vad kostar drycken? används de som underlag. I annat fall räknar eleverna först ut dryckernas literpriser innan de kan beräkna kostnaden för den egna konsumtionen.

Många ungdomar lägger egna pengar på att köpa dricka. Hur mycket skulle eleverna kunna spara på att dricka kranvatten istället? Räkna ut besparingen per dag, vecka, månad och år.

Att rita cirkeldiagram

Eleverna redovisar resultatet av drickadagboken genom att rita två cirkeldiagram baserade på mängd dryck och dryckernas pris.

Reflektion och sammanfattning

Eleverna skriver ner sina tankar, associationer och analyser kring drickadagboken. Reflektionen fungerar som en individuell sammanfattning av uppgiften. Följande frågor kan ligga till grund för reflektionen.

 • Vilka tankar väckte resultatet av drickadagboken hos dig?
 • Är valet av dryck ett bra sätt att spara pengar? Varför? Varför inte?
 • Skulle du kunna tänka dig att ändra dina vanor när det gäller drycker? Varför? Varför inte?
 • Om du skulle övergå till att bara dricka kranvatten – vad skulle du i så fall använda de sparade pengarna till? Finns det något som du sparar till eller drömmer om?
 • Finns det andra skäl än ekonomiska att byta ut vissa drycker mot kranvatten?

Uppföljningslektion

Eleverna tar reda på hur mycket socker eller sötningsmedel de olika dryckerna innehåller. Resultaten kan redovisas och jämföras i diagramform samt kommenteras i reflektionen.

Drickadagboken kan kopplas ihop med lektionerna Vad kostar drycken? och Socker förr och nu samt Vilken dryck väljer du?