Vattenrening med filtrering (Ke, Bi)

Rening av vatten genom filtrering. Övningen redovisas muntligt och i form av en laborationsrapport.

lektionsbild

Mål

Efter lektionerna bör eleverna känna till:

  • hur man kan rena vatten genom filtrering.
  • hur man skriver en ratrationsrapport.

Här finns ett formulär till laborationsrapport.

Viktiga ord

Filtrering, humus, reningsverk.

Material

Använd vatten från sjö, hav eller damm eller tillverka “sjövatten” genom att blanda ner teblad i kranvatten.

Kaffefilter, sand och tyg.

Tidsåtgång

Ca 60 min + ca 40 min.

Från smutsigt till rent

När vi öppnar en vattenkran strömmar klart och rent vatten ut. Men innan vattenmolekylerna når oss har de plaskat runt i antingen Bolmen eller Vombsjön tillsammans med diverse smutspartiklar. Det kan vara växtdelar i olika stadier av förmultning. Humus kallas det när växtdelarna är så förmultnade och så små att de knappt går att se med blotta ögat.

Det mesta sjunker ner till sjöns botten där det bildar dy men en del är för lätt för att sjunka och svävar i stället omkring i vattnet. För att partiklarna inte ska hamna i våra dricksglas används olika reningsmetoder. Filtrering är en vanlig och förhållandevis enkel metod för att få bort smutspartiklar ur vatten.

Elevuppgift: filtrering

  • Diskutera i smågrupper vilka sätt det finns att filtrera vatten. Vad behöver man för att kunna filtrera?
  • Prova sedan er metod praktiskt. Spara lite av det smutsiga vattnet så att ni kan jämföra det med det filtrerade vattnet.
  • Bedöm hur rent det filtrerade vattnet har blivit genom att jämföra dess färg och lukt med det smutsiga vattnets färg och lukt.
  • Skriv en laborationsrapport.
  • Redovisa resultatet muntligt för de andra grupperna.