Socker förr och nu (Bi, Hk, Id, Ke, Sh, Sv)

Vi dricker alltmer socker i stället för att äta det. Eleverna undersöker vad äldre människor drack som tonåringar. Finns det likheter och skillnader jämfört med de drycker som unga väljer idag?

Mål

Efter lektionerna bör eleverna känna till:

  • hur konsumtionen av socker har ändrat karaktär sedan 1960-talet.
  • vad man drack till vardag och fest när äldre människor var barn.
  • identifiera hälsosamma dryckesval.

Eleverna bör också:

  • kunna reflektera över de egna dryckesvalen.

Tidsåtgång

Ca 20 min + ca 60 min

Äta socker eller dricka socker?

Svenskarna förbrukar ca 40 kilo socker per år och person och år. Det är tio kilo mer än på 1700-talet. Sedan 1960-talet har sockerkonsumtionen inte ökat. Skillnaden är att vi idag dricker socker i stället för att äta det. Förr åt vi efterrätter och kakor, idag dricker vi läsk.

Vad dricker du?

Eleverna skriver individuellt ner vad de brukar dricka vid olika tillfällen, till vardags och på fester. Är det någon skillnad mellan vardags- och festdrycker? Vad är det som avgör vilken dryck de väljer? Vilka drycker är goda? Vilka är bra törstsläckare?

Elevuppgift

Intervjua dina föräldrar och äldre släktingar/bekanta om deras mat- och dryckesvanor som barn. Vad drack de och vid vilka tillfällen? Vad åt de som var sött? Kakor? Godis? Efterrätter? Hur ofta och i vilka sammanhang? Försök spåra vanorna ännu längre bak i tiden. Hur drack mormors och farmors föräldrar till exempel sitt kaffe och te? Var det svart, med socker, med mjölk eller med både socker och mjölk? Vad hade de för favoritgodis?

Redovisning och reflektion

Eleverna redovisar muntligt resultatet av sina intervjuer. Gör en sammanställning på tavlan över de drycker som nämns. Dela eventuellt in sammanställningen i vardags- och festdrycker. Vid redovisningen är det bra om eleverna kan berätta var intervjupersonerna har sina rötter. Var i Sverige? Var i världen? Kanske kan klassen hitta geografiska skillnader i dryckesvanorna. Eventuellt kan dessa markeras på en karta.

Därefter skriver eleverna en reflektion över resultatet och spårar likheter och skillnader jämfört med de egna dryckesvalen.

  • Tror du att sättet vi konsumerar socker på har förändrats?
  • Hur kan sockerkonsumtionen påverka vår hälsa? Förklara.

Socker förr och nu kan kopplas ihop med lektionerna: Drickadagboken, Vad kostar drycken eller Vilken dryck väljer du? .

Tips! På Tekniska museets hemsida kan man läsa mer om läskens historia.