Drycker på väg (Bi, Ge, Hk, Ke, Ma)

Eleverna väljer ett antal drycker som ska undersökas och i närmsta livsmedelsaffär tar de reda på förpackningarnas ursprungsort. Resultatet redovisas muntligen och i form av en reflexion då eleverna funderar över livsmedelstransporters inverkan på miljön.

Mål

Efter lektionerna bör eleverna känna till:

 • varifrån några av butikernas drycker kommer.
 • hur långt en del drycker har transporterats.
 • exempel på hur mycket utsläpp livsmedelstransporter kan orsaka.

Eleverna bör också:

 • kunna reflektera över livsmedelstransporters inverkan på miljön.

Tidsåtgång

Ca 20 min introduktion + besök i livsmedelsbutik + ca 60 min.

Material

Tillgång till telefon och internet.

En stor del av butikernas dryckesutbud har färdats långt innan flaskorna packas upp på hyllorna. Eleverna ska genom en praktisk undersökning ta reda på varifrån några olika drycker kommer.

Elevuppgift 1

Bestäm några drycker som klassen ska undersöka och vilka frågor som ska besvaras, till exempel:

 • Var är drycken tillverkad?
 • Vilket företag har tillverkat den?
 • Vilket företag har importerat den?

Diskutera hur man ska hitta svar på frågorna. Genom att läsa på dryckernas förpackningar, genom att fråga personal i livsmedelsbutiken eller på något annat sätt?

Arbeta i smågrupper som får ansvar för ett par drycker vardera. Gå därefter till närmsta livsmedelsbutik och genomför undersökningen.

Elevuppgift 2

Räkna ut hur långt de olika dryckerna har transporterats från tillverkningsorten. Resultatet kan markeras på en gemensam karta i klassrummet. Vilken dryck är den mest långväga? Vilken har haft närmast till konsumenterna?

Nästa steg blir att ta reda på hur dryckerna har transporterats. Kontakta tillverkaren eller det företag som har importerat drycken. Sök på nätet efter telefonnummer och e-postadresser, eller fråga personalen i livsmedelsbutiken.

Miljöpåverkan

Att räkna ut exakt hur stor miljöpåverkan de undersökta dryckerna har haft är svårt men här följer några siffror som rör flaskvatten:

 • Mellan 1992 och 2006 har koldioxidutsläppen på grund av att vi dricker flaskvatten ökat från ca 9 500 ton till 34 000 ton. Det innebär en ökning på 260 procent.
 • Mellan 2003 och 2006 ökade konsumtionen av flaskvatten från 181 miljoner till 247 miljoner liter. Det innebär en ökning på 66 miljoner liter eller 36 procent.
 • Vatten på flaska ger mer än 1 000 gånger så mycket koldioxidutsläpp som samma mängd kranvatten.
 • Det flaskvatten som dricks i Sverige ger årligen upphov till samma mängd koldioxid som ca 8 500 oljeeldade villor eller ca 12 500 bilar eller ca 4 500 varv runt jorden med bil.

Siffrorna är hämtade från en undersökning som Konsumentföreningen Stockholm lät göra 2007 om koldioxidutsläpp på grund av konsumtion av flaskvatten.

Avsluta lektionen med att eleverna skriver en kort reflexion över det de har kommit fram till i sin undersökning.

Se även Naturvårdsverkets hemsida för information kring transporters inverkan på miljön. Sök på transporterna och miljön.

Lektionen kan lätt kopplas ihop med Vad kostar drycken? och Drickadagboken samt Vilken dryck väljer du?