Kriget om källan – en skönlitterär framtidsvision (Bi, Hi, Sh, Sv)

Ungdomsboken ”Kriget om källan” av Cannie Möller är en framtidsskildring som utgår från människans beroende av rent vatten. Boken kan ge upphov till funderingar och intressanta diskussioner i klassen. Här finns förslag på övningar och diskussionsfrågor. Eftersom boken bara är cirka 100 sidor lång passar den bra som hög-läsningsbok. “Kriget om källan” är utgiven av Bonnier Carlsen Bokförlag 2005 (ISBN: 9789163845789).

Mål

Efter lektionerna bör eleverna:kriget-om-kallan-pa-andra-sidan-floden

 • kunna upptäcka värdeladdade ord i en text.
 • kunna upptäcka tidsmarkörer och platsmarkörer i en text.

Eleverna bör också:

 • kunna göra en enkel analys av bokens innehåll och budskap.
 • kunna hitta brytpunkter, avgörande händelser i boken.

Tidsåtgång

Cirka 2 x 60 minuter förutom den tid det tar att läsa boken. Tidsangivelsen är högst ungefärlig beroende på hur mycket tid man väljer att lägga på diskussion och analys av texten.

Det var en gång i framtiden

Flickan Anjo lever i en obestämd framtid i en by vid foten av ett berg. Byn saknar kontakt med omvärlden förutom med byn på berget. I bergsbyn bor Anjos bästa vän Marja. Människorna i byarna lever enkelt. De brukar jorden för hand med verktyg som de själva har tillverkat. Barnen går i skolan men måste också hjälpa till på åkrarna eller i skogen. Hela byn måste gemensamt arbeta för invånarnas överlevnad.

Någon gång innan Anjo föddes har mänsklighetens ovarsamhet om jorden orsakat en katastrof. En del av naturen är förgiftad. Det enda vatten som går att dricka finns i en källa halvvägs uppför berget. En dag upptäcker Anjo att vattennivån i källan har sjunkit. Missförstånd mellan människorna leder till en konflikt mellan bergsbyn och dalbyn. Båda byarna vill lägga under sig den livsnödvändiga källan. Anjos pappa protesterar förgäves mot ledarnas krigsplaner.

Kriget hotar att förgöra både byn i dalen och byn på berget. Avgörandet kommer när de stridande inser att de inte kan fortsätta kriget utan vatten. Källan blir skådeplats för den slutgiltiga uppgörelsen. Barnens ingripande räddar befolkningen från undergång men priset blir högt.

Att arbeta med under läsningens gång

”Kriget om källan” kan ge upphov till många funderingar och diskussioner i klassen. Nedan följer frågor till kapitel 1 och 2.
Fler övningar till de respektive kapitlen hittar du här.

Elevuppgift: Tidsmarkörer och platsmarkörer

Läs kapitel 1 och 2. Fundera sedan på följande frågor:

 • När utspelas berättelsen?
 • Var utspelas den?
 • Vad i texten får dig att tro det? Leta efter tidsmarkörer och platsmarkörer, det vill säga ord som ger en ledtråd till när och var boken utspelar sig.

Att arbeta med efter läsningen

Elevuppgift: Diskutera och reflektera

Diskutera i smågrupper eller skriv en reflektion om:

 • Vad blir resultatet av kriget om källan?
 • Vad har människorna i dalbyn uppnått?
 • Vad har människorna i bergsbyn uppnått?
 • Är ”Kriget om källan” en positiv eller negativ bok?
 • Har boken något budskap? I så fall vilket?

Elevuppgift: Personbeskrivningar

Beskriv bokens olika personer med bara tre ord för varje person:

 • Anjo
 • Marja
 • Ulf
 • Signe
 • Karl
 • Ola

Sammanfatta personbeskrivningarna i helklass. Är det några ord som förekommer ofta? Prata om ord med olika stark värdeladdning utifrån elevernas personbeskrivningar.

Fyra hörn-övning

Gör en fyra hörn-övning med utgångspunkt i frågan: Vems fel var det att det blev krig mellan byarna? Eleverna ställer sig i olika hörn i klassrummet beroende på vilket svarsalternativ de väljer:

 • Det var Karls fel.
 • Det var bergsbyns fel.
 • Det var dalbyns fel.
 • Det var någon annans fel. Vems?

Eleverna motiverar hur de tänkte innan de valde hörn/svarsalternativ. Efter diskussionen är det kanske någon som vill byta hörn?

Elevuppgift: Hitta en brytpunkt

Böcker och filmer innehåller ofta en scen eller händelse som är avgörande för handlingen. En sådan händelse kan man kalla för en brytpunkt. Ibland finns det flera brytpunkter i en berättelse.

 • Välj ut en händelse som du tycker är en brytpunkt i “Kriget om källan”.
 • Rita eller måla händelsen.
 • Skriv fem meningar om varför du tycker att det är en brytpunkt.

Uppgiften redovisas genom att eleverna visar sina bilder för varandra och förklarar hur de har tänkt.

Elevuppgift: Vad händer sedan?

Diskutera i smågrupper eller skriv en egen fortsättning på boken.

 • Hur kommer det att gå för människorna vid källan?
 • Klarar de att bygga upp en ny tillvaro?
 • Vad händer med huvudpersonerna?

Läs vidare!

”På andra sidan floden” är en fortsättning på ”Kriget om källan”. Boken utspelar sig när Anjo har blivit vuxen och har fått egna barn. Läsaren får reda på hur det har gått för folket vid källan och vilka nya faror som hotar deras samhälle.