Drick Kranvatten logo

Drick kranvatten

Med projektet Drick kranvatten vill Sydvatten synliggöra värdet av kranvatten. Mellan 2008 och 2014 har högstadieskolor i Sydvattens delägarkommuner kunnat delta i Drick kranvatten. Skolorna har arbetat med tema vatten och därefter har Sydvatten installerat en kranvattenautomat på skolan. Alla elever har fått vattenflaskor att använda vid automaten.

Alla skolor är välkomna att använda vårt pedagogiska material! Här finns målanpassade lektioner färdiga att använda. Lektionerna är lämpliga för tematiskt och ämnesövergripande arbete i årskurs 6-9. Läs här hur vi har kopplat lektionerna till kursplanernas centrala innehåll för åk 6 samt för åk 7, 8 och 9.

Våra pedagogiska mål

Efter att ha arbetat med Drick kranvatten bör eleverna känna till:

  • och kunna förklara vattnets kretslopp.
  • att tillgång till rent vatten är avgörande för vår hälsa.
  • att floder, sjöar och grundvatten är viktiga som dricksvattenkällor.
  • att svenskt kranvatten är av hög kvalitet.
  • att kranvatten är ett hälsosamt dryckesval.
  • att kranvatten är billigt.
  • att kranvatten är ett bra miljöval.

Eleverna bör dessutom kunna reflektera över:

  • vattenproblematik i världen med ledorden: fördelning, tillgång och brist.
  • behovet av friskt vatten i ett globalt perspektiv och vilka följder bristen på rent vatten kan få.
  • vatten som orsak till konflikt och samarbete mellan regioner respektive länder.

Utvärdering

Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet utvärderade Drick kranvatten 2013. Rapporten visar att elevernas attityd till kranvatten har ändrats i positiv riktning. Nedan finns en länk till rapporten.

Ladda ner

Arbeta med vatten i skolan

Kontakt

Publicerad

Uppdaterad