Logga Drick kranvatten

Drick kranvatten

Drick kranvatten är ett skolprojekt som startade 2008 med syftet att öka medvetenheten kring vårt viktigaste livsmedel – kranvatten! De högstadieskolor som deltagit i projektet har arbetat med vatten som tema och sedan fått vattenflaskor och en kranvattenautomat installerad. Projektet riktar sig till högstadieskolor i Sydvattens 17 delägarkommuner samt Bolmenkommunerna.

Nystart – både lektioner och kranvattenautomat

Vi gör nu en nystart på projektet och uppdaterar lektionerna och kopplar dem till de globala målen. Vi har också blivit uppmärksammade på att de kranvattenautomater som installerades mellan 2008 och 2014 har börjat gå sönder. Skolorna kommer att erbjudas nya automater när den gamla behöver bytas ut. Sydvatten kommer att erbjuda berörda skolor, samt nya skolor, en kranvattenautomat och vattenflaskor.

Vi kommer att kontakta alla högstadieskolor i våra delägarkommuner i den ordning som vi jobbade med projektet 2008-2014. Om ni har problem med den kranvattenautomat som ni har på skolan så vill vi gärna att ni kontaktar oss (se kontaktuppgifter nedan).

Att dricka kranvatten är bekvämt, billigt och miljövänligt!

I Sverige och stora delar av världen tar vi kranvattnet för givet. Att friskt rent vatten kommer så fort vi vrider på kranen är självklart, men skulle betraktas som en lyx i stora delar av världens. Vattenfrågan är ständigt aktuell, och det finns stora utmaningar inte minst med dagens ökande befolkning och urbanisering, samtidigt som klimatet förändras. Vatten spelar en central roll i hållbar utveckling, är avgörande för vår energi- och livsmedelsproduktion, ekonomi och jämlikhet men även för klimatet och ekosystemen. Det finns inte en enda levande organism som inte är beroende av vatten. Kort sagt vattenresursen måste räcka till alla. Vatten ingår i alla de globala hållbarhetsmålen och är en utmärkt utgångspunkt för att arbeta med hållbarhet och Agenda 2030 eller som ett ämnesövergripande tema i skolan.

Med projektet Drick kranvatten vill Sydvatten synliggöra värdet av kranvatten.

Lektionsmaterialet

Alla skolor är välkomna att använda vårt pedagogiska material!

Här finns 17 lektioner om vatten.

Tanken är att lektionmaterialet ska underlätta för de skolor som vill arbeta med vatten utifrån ett ämnesövergripande perspektiv. Alla lektioner är kopplade till de globala målen och till de nya kursplanernas centrala innehåll för åk 7, 8 och 9. Lektionerna kan användas som byggstenar och kombineras på olika sätt eller var för sig.

Våra pedagogiska mål

Lgr 11 betonar undervisning om miljö och hållbar utveckling samt att eleverna ska ges möjlighet att arbeta ämnes övergripande. Det har vi utgått ifrån när vi har formulerat pedagogiska mål för Drick kranvatten.

Efter att ha arbetat med Drick kranvatten bör eleverna ha kunskap om

 • vattnets kretslopp
 • att tillgång till rent vatten är avgörande för vår hälsa
 • att floder, sjöar och grundvatten är viktiga som dricksvattenkällor
 • att svenskt kranvatten är av hög kvalitet
 • att kranvatten är ett hälsosamt och billigt dryckesval
 • hur delar av distribution och produktion av kranvatten går till
 • att kranvatten är ett bra miljöval
 • använda kranvatten på ett hållbart sätt
 • den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Eleverna bör dessutom kunna reflektera över:

 • vattenproblematik i världen med ledorden: fördelning, tillgång och brist
 • behovet av friskt vatten i ett globalt perspektiv och vilka följder bristen på rent vatten kan få
 • vatten som orsak till konflikt och samarbete mellan regioner respektive länder
 • hur vatten kan kopplas till alla de globala målen
 • hur vattenanvändningen påverkar vår värld
 • förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling

Utvärdering

Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet utvärderade Drick kranvatten 2013. Rapporten visar att elevernas attityd till kranvatten har ändrats i positiv riktning. Nedan finns en länk till rapporten.

Ladda ner

Arbeta med vatten i skolan

Kontakt

 • Sydvattens logo - tunneln i genomskärning

  Victoria Vollert

  Projektledare

  victoria.vollert@sydvatten.se

Publicerad

Uppdaterad