Vattenskyddsområde

Publicerad 

En ledning som sträcker sig genom Skåne dryga 25 km säger sig själv få vissa områden som kräver lite mer av produktionen. Tex korsa vattendrag, tågbanor, vägar eller vattenskyddsområde; det finns mer än vad man kan tro. Vem har sagt att det ska vara enkelt? Alla vill ju ha ett utmanande jobb numera så det kanske passar ändå.

Just nu korsas ett vattenskyddsområde. I området tas vatten till ett samhälle på cirka 300 personer. Viktigt är att ta höjd för detta och minimera risken att påverka vattnet både i kvalitet och kvantitet.

Flera åtgärder görs för detta. Dels hålls kontakt med vattenverket så att de är medvetna om att vi arbetar i området och att de kan varna om vattenmängden påverkas. För att hålla koll på vattenmängden grundvattenpumpas så lite som möjligt. Det som pumpas upp släpps ut så att det kan infiltrera och återgå till grundvatten igen. Och självklart tas kontakt med vattenverket om något ovanligt skulle ske.

Största risken att projektet ska påverka dricksvattnet till orten är risk för dieselspill. Det kan ske då projektet får påhälsning av personer som hjälper oss att upprätthålla bränslekonsumtionen; dieseltjuvar om vi ska tala klarspråk. Tyvärr finns problemet och självklart görs så mycket som möjligt för att de inte ska få chansen att stjäla. Dieselspill minimeras genom att maskinerna inte får stå inom vattenskyddsområde under natt och helger.

Utöver dessa åtgärder gjordes även en utredning innan byggstart om hur ledningsarbetet skulle kunna påverka vattentäkten. Det fanns en liten risk att vi skulle påverka, men inget som bedömdes utgöra fara. Lugna puckar med andra ord.

Snart är ledningsarbetet igenom vattenskyddsområdet och det hela har gått bra. Det finns fortfarande gott om vatten i kranen.

// Caroline Ingvar-Nilsson, bitr projektledare

Publicerad

Uppdaterad