Ledningsrätt, besiktning och än mer besiktning

Publicerad 

Januari har till största del bestått av, utöver det dagliga arbetet, besiktningar och förberedelse inför besiktningar i flera olika former. Det blev mycket mackor med varm dryck, träffar med fastighetsägare och arrendatorer, ordentliga vädertåliga kläder och de dagar vi hade tur, sol på vinterbleka kinder.

Senaste tiden har handlat mycket om ledningsrätt inom projektet. Jag ska försöka ge er en förklaring om vad ledningsrätt är, jag hade ingen aning innan jag började på Sydvatten så någon annan person kan kanske vara i min tidigare, ack så oupplysta situation. För att vattnet ska kunna ledas mellan Äktaboden till Ringsjöholm behövs en ledning och den dras på någon annans mark för att kunna uppnå den nödvändiga sträckan. Ledningsrätt är alltså rätten till att få bygga denna ledning och den regleras av Lantmäteriet. En ledningsrätt gäller väldigt, väldigt länge, nämligen för all framtid (men kan avregistreras med hjälp av en förrättning). Mer information hittar ni givetvis på Lantmäteriets hemsida (https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Ledningsratt/) . Som jag skuttandes skrev om i förra inlägget har vi fått ledningsrätt för hela sträckan, tjipptjoho!

Efter att vi fått ledningsrätt sätts arbetsområdet upp. Det markeras med målade pinnar som visar inom vilket område Peab kommer att jobba. Det görs vanligen med mätinstrument, tex GPS-instrument där mottagning finns, av vissa även inofficiellt kallat trollspö. Ibland kan detta arbete bli jobbigt om skogen är alltför tät och inga tekniska prylar kan få mottagning. Ny och okunnig kallades jag in för att hjälpa till i de tätare delarna längs sträckan. Krypandes genom den tätaste skogen fick vi tillslut hela arbetsområdet markerat.

Trollspöt i action

Nästa steg är en besiktning av sträckan tillsammans med markägarna, Lantmäteriet, Sydvatten och entreprenören. Två av tre etapper blev besiktigade i januari, vilket är närmare två mil. Uppdelat på tre dagar gick vi igenom fastighet för fastighet utmed ledningsrätten. Eftersom besiktningen utfördes i januari sattes klädernas och skornas vattenavstötande och värmande förmåga på prov; rätt ut i skog och mark, över diken och sumpmarker och längs den tänkta ledningen gick besiktningen.

Diskussion med berörda.

 

Arbetsområdets gräns

Syftet med besiktningen var att dokumentera förhållandena på sträckan så att återställningen blir korrekt, att informera fastighetsägarna men även att fastighetsägarna och/eller brukaren ska kunna informera projektet om marken. Ingen känner marken som dess brukare!

En sista besiktning gjordes med arkeologerna. De hade vid tiden för besiktningen redan undersökt området på ledningsrätten från sina skrivbord. Förstudierna baseras på flygfoton, gamla texter och andra källor som kan vara av intresse för att hitta arkeologiska fynd. På besiktningen kikade de på om högen som såg ut som en kungagrav på flygfotot verkligen var en lämning från fornstora dagar eller om det kanske bara var en lämning från nutidens bönder.

/Caroline Ingvar-Nilsson, bitr projektledare.

Publicerad

Uppdaterad