Arbetet löper på

Publicerad 

Arbetet med att lägga ner rören löper på som planerat och allt går bra. I dagsläget har vi lagt ca 600 m rör.

Vi arbetar samtidigt med förberedande arbeten för att korsa Rönne å.

Publicerad

Uppdaterad