Dynamit och sprängsalvor!

Publicerad 

Att gräva i jord är inte alltid helt okomplicerat, det kan ligga mycket gömt under jordytan. Tyvärr är det inte hemliga skattkistor och dyrbara diamanter vi hittar i projektet. Då och då grävs det fram berg som måste bort och det sker bland annat genom sprängning. Tack och lov är det inga spektakulära James-Bond-sprängningar, arbetet utförs av professionella sprängare som har koll på läget så att vibrationer och salvan minskas så mycket som möjligt.

Ungefär 6 salvor har avfyrats hittills men det kommer att bli fler. För närvarande finns 200 meter berg där råvattenledningen är planerad som behöver sprängas bort och i grova drag handlar det om cirka 15 salvor som ska göra jobbet.

Berget ligger i vägen…

Men hur går det till då?

Först grävs berget fram; bort med all grus och jord. Sedan borras hål i berget som är mellan 1 meter till 2,5 meter djupa med hjälp av en borrigg eller borrkassett som det också kallas. Dessa hål fylls med dynamit och en elektrisk tändare. Ungefär 15-20 gummimattor som väger ett dryg ton vardera läggs ovanpå för att undvika att sten, splitter etc flyger iväg vid större salvor.

Borriggen arbetar för fullt.

Innan sprängning sker utryms området och en tydlig signal tutar i cirka en till två minuter innan sprängningen. Det låter som ungefär som så kallade Hesa Fredrik eller flygalarmen som övas då och då i vissa städer.

Därefter sker själva sprängingen. Tändarna smäller med 25 millisekunders mellanrum för att kunna styra sprängingen. Styra?? Man spränger alltid mot en öppen sida, dvs när tändning ett aktiveras skjuts den mot den öppna sidan och gör då plats för tändning två som i sin tur ger plats till tändning tre. Hänger ni med? Som en omvänd dominoeffekt! Detta görs för att minska vibrationerna och göra sprängningen kontrollerad och att man inte behöver ”överladda” för att få loss motsvarande mängd berg.

Klicka här för att ladda ned film av sprängningen.

Efter avslutad sprängning hörs ytterligare en signal ala flygalarm med annat läte för att veta att nu är sprängningen avslutad och kusten är klar.

Vad man ytterligare gör för att utföra en kontrollerad sprängning är att göra en riskbedömning, utföra vibrationsmätningar på omkringliggande hus och använda sprängningsvakter.

Drygt 5300 meter rör ligger i marken nu.

Med det önskar råvattenledningen god jul och gott nytt år!!

Publicerad

Uppdaterad