Omledning av Bäljaneå

Publicerad 

Denna vecka har vi korsat Bäljaneå, ett vanligtvis lite större dike som rinner mellan åkrarna. Men så blött som det är ute i markerna nu ger vattendraget skäl för sitt namn; mycket vatten ska ut till havet genom ån. Mer vatten i ån gör att mer vatten ska förbi platsen där projektet korsar ån vilket resulterar i ett större arbete. Logiskt såklart.

En omledning av ett vattendrag kräver både jobb och planering. Ofta är omgivande marker gammal sjöbotten eller annat liknande material som kan vara svårarbetat så det gäller att veta vad man ger sig in på. En annan parameter att tänka på är grumling eftersom det påverkar de levande organismer som lever i vattendraget. Helst ska övergången ske runt vintern för att de som lever i vattnet inte ska påverkas så mycket. Djupt ska det gå dessutom! Dels kan dikets utformning ändras med tiden till följd av olika vattenmängder. Dels ska diket rensas med jämna mellanrum vilket betyder att ledningen ligger pyrt till om den skulle ligga ytligt, nära åns botten. För att skydda ledningen läggs grävskydd vilket är stora betongplattor som ska hindra en grävskopa att komma åt vår ledning.

Glädje i gropen när kameran kikar fram.

Det finns flera olika sätt att ta sig förbi vattendrag men i denna dignitet gäller denna ädla metod (se bilden för att hänga med i punkterna):

  1. Först grävs en ny provisorisk fåra som kopplas in nedströms så att vattnet lugnt och stilla kan fylla den nya fåran och på så sätt minska grumlingen.
  2. Den provisoriska åfåran öppnas uppströms.
  3. Därefter byggs två vallar upp kring det område där ledningen ska läggas under Bäljaneå. Med hjälp av grus/sand som sedan tätas med lera leds vattnet i den ursprungliga åfåran in i den nya provisoriska åfåran.
  4. Nu kommer det roliga! Nu kan man lägga ledningen under ån.
  5. De två bilderna nedan visar hur grävskydden läggs på så att ledningen inte skadas i framtiden.

  6. Sen är det bara att städa upp efter sig, göra det snyggt och återställa. Fyll igen ovan ledningen. Öppna upp vallen nedströms. Öppna upp vallen uppströms och sedan fyll igen den provisoriska åfåran.
  7. Efter det fortsätts det att lägga ledningen på respektive sida om åkorsningen.

Efter det fortsätter utmaningarna längs ledningen. Ha en fin vecka allesammans!

// Caroline Ingvar-Nilsson, bitr. projektledare.

 

 

Publicerad

Uppdaterad