Ledningen är nu i drift!

Publicerad 

Råvattenledningen är nu, efter tre års byggtid, efter en än längre projekterings- och utredningstid, efter liter av kaffe och med ytterligare ett och annat grått hårstrå, driftsatt. Den stora pumpen (tillika klenoden) som tryckhöjt den ursprungliga råvattenledingen vid Bolmentunnelns slut stängdes av för en tid sedan. En bra energibesparing för Sydvatten. Tidigare tryckhöjdes ledningen för att få ner tillräckligt med vatten till Ringsjöverket. Nu rinner vattnet med hjälp av självfall; gravitationen är vår vän! Det gör att vattnet rinner helt av sig självt från Bolmen ned till pumpstationen vid Ringsjön där det sedan pumpas upp den korta biten till Ringsjöverket på grund av höjdskillnaden.

En anledning, förutom energibesparingen, till att ledningen byggts är redundans, det ska alltid finnas en välfungerande plan B kan det sammanfattas till. I Sydvattens ledningsnät betyder det oftast att det finns två ledningar till samma punkt. I och med idrifttagningen av den nya ledningen, påbörjas nu så sakteliga ett underhållsarbete av den gamla ledningen. Under tiden är det den nya ledningen som främst får förse Ringsjöverket med vatten.

Ut i fält är nästan allt borta, undanplockat, återställt och på sin plats igen. Stenmurarna har lavats igen där ledningen tvingade upp ett hål i stenmuren. Åkrarna har återställt och brukningen av jorden återställer resterande del av skördeskadorna så att produktionen av åkern återgår till det normala. På många delar av skogspartierna som ledningen passerat har skogen återplanterats där det är möjligt. Grusvägar har rustats upp så att de kunnat klara av de tunga maskinerna och dessa är nu åter i vägföreningarnas skötsel.

Kvarstående arbete är nu främst bakom datorskärmen. Relationshandlingarna ska bli klara vilket inte är ett litet jobb. Relationsritningar tillsammans med tillhörande handlingar är de dokumenten som beskriver hur jobbet faktiskt blev utfört. Det är de ritningarna som man kan gå tillbaka till och se hur allt ser ut under jord utan att behöva klampa ut i den skånska myllan. Ett mycket viktigt men tidskrävande jobb. Det är projektörerna som står för den största fliten då de är dessa som ansvarar för framtagningen av handlingarna, sedan granskar utvalda personer från projektorganisationen och driften dem innan de stämplas och arkiveras. Alla typer av ritningar som använts för att bygga ledningen ska uppdateras efter verkligt utfall: ritningar av ledningen i plan och profil, översiktsritningar, detaljritningar, elritningar osv. Ett minst sagt omfattande arbete!

I och med i drifttagningen och avslut av projektet är detta sista inlägget. Kul att ni läst!

Nedan följer en liten sammanfattning i bilder:

Röret är på plats och fyllnadsarbetet påbörjat.

Fredrik Larsson från Sydsvensk Arkeologi förklarar och berättar för Andreas Brandt.

Gundvald och Steinar redo för en paus

Ett färdigt rör som genomgår en sista inspektioninnan det försvinner ner under jorden och marken återställs.

Dräneringar som kopplas samman i en ny brunn.

Rördelar och dess uppbyggnad i böjen.

Ett rör som transporteras från rörupplaget till byggarbetsplatsen där det ska ned i jorden.

Trevlig sommar önskar hela projektet.

// Caroline Isendahl

Publicerad

Uppdaterad