Vägstopp

Publicerad 

Som nämnts tidigare så korsar vi i projektet ett antal vägar, just nu är det väg 13 som är utsatt för vår rörläggning. Rören ska under vägen samtidigt som trafiken ska fortgå som vanligt. Men detta med att passera en större väg görs inte i en handvändning.

Det kräver, bland annat, sitt administrativa arbete och det är Trafikverket som håller i klubban. Ett korsningstillstånd krävs för att ledningen ska få korsa vägen. Dels finns ett generellt korsningstillstånd som sökts för hela råvattenledningen och sedan krävs ytterligare ett för respektive väg. En trafikanordningsplan ska också ansökas och den behandlar hur förbifarten ska ske, vilka skyltar som ska användas, att den generella säkerheten är hög m.m.

Det finns dessutom flera olika sätt att göra det. En förbifart leder om trafiken på en provisorisk väg medan en omledning leder om på befintliga vägar. Vid väg 13 använder vi oss av en förbifart.

Stopp på väg 13

Förbifarten förbereds genom att rörläggningen leds fram till väg 13. Därefter byggs förbifarten, ovan nedlagda rör och som en vanlig väg med samma egenskaper. Ordentliga skyddsavstånd används, ingen ska behöva jobba onödigt nära vägen. Sedan öppnas förbifarten och trafiken börjar att ledas om.

Ansvarig arbetsledare, Daniel Landhin berättar att det är viktigt att hålla isär asfalten på grund av föroreningsrisk. Förr i tiden (nej, allt var inte bättre förr) användes ett material i asfalten som orsakar föroreningar. Asfaltsprov skickas därmed på analys och är den okej återanvänds den gamla asfalten som krossmaterial eller som asfalt igen

Skyltat enligt konstens alla regler.

När rören är på plats kan återfyllningsarbetet påbörjas. Rören läggs under den befintliga vägkonstruktionen, rören ska alltså ligga under all massa som lagts på marken p.g.a. vägen. Vägen asfalteras därefter igen och ska sedan tryckbelastas. Det innebär att vägen testas så att den klarar trycket från trafiken igen.

Utmed vägar byggs ofta andra ledningar vilket då skulle korsa vår råvattenledning. För att förbygga problem i framtiden läggs grävskydd i dikeskanterna ovanför ledningen.

Förbifarten

 

// Caroline Ingvar-Nilsson, bitr. projektledare

Publicerad

Uppdaterad