Ett besök utmed ledningsrätten hos arkeologerna vid Sydsvensk Arkeologi

Publicerad 

I råvattenledningsprojektet sker så mycket mer än bara nedgrävning av stora, långa rör. En central del i dagens skede är arkeologin. I Sverige har vi en mycket gammal tradition av att beskriva fornlämningar, nedteckningar gjordes av präster redan på 1600-talet. Det finns mycket att lära av tidigare generationer, exempelvis var det är lämpligt att bo, var sker översvämningar, vad naturen kan vara rik på i området och självklart vår egen historia. Innan en exploatering av ett område får ske, ska arkeologiska undersökningar göras om där finns fornlämningar, där länsstyrelsen är beslutande. Givetvis måste också råvattenledningen undersökas.

Fredrik Larsson från Sydsvensk Arkeologi förklarar och berättar för Andreas Brandt.

För tillfället undersöks ett område, mitt i skogen, av ett gäng glada arkeologer i närheten av Äktaboden i Klippans kommun.  Fyra arkeologer har jobbat på platsen under oktober.

Vad har de då hittat? Spåren av järnframställning! Intressant tänker du. Javisst, säger arkeologerna och berättar med liv och lust om vad de hittat, deras teorier om platsen, fynden och deras arbetsmetoder. Och visst är det intressant när man fått lite kött på benen.

Järn producerades på denna plats under folkvandringstid och vendeltid, dvs. 400 till 600 e.Kr. vilket gör den relativt ovanlig. De rostade myrmalm som sedan krossades till pulver. Pulvret och träkol brändes sedan i ugnar där slaggen smälte ut och kvar fanns järnet. Järnet användes sedan till knivar, yxor, vapen och kanske som handelsvaror.

Ugnsdel från svunna tider.

Utöver järnframställning har de hittat en del odlingsrösen, även kallat röjningsrösen på platsen. Dessa rösen är uppkastade stenhögar som tyder på att marken blivit brukad, exempelvis för framställning av foder, för bete eller för odling. Något som bönder gör än idag.

Finns det något riktigt spännande framöver då? Det vore att få dateringar och få mer kunskap om de tre ugnar som vi har påträffat svarar arkeologerna.

Till hjälp har arkeologerna en grävmaskin.

Det har också genomförts ett kortare tv-inslag av SVT Nyheter Helsingborg som sändes på tv i SVT Nyheter Skåne och som kan ses här: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/har-graver-arkeologerna-fram-fynd-fran-jarnaldern

/ Caroline Ingvar-Nilsson, bitr. projektledare

Publicerad

Uppdaterad