Stegräknande, sol och efterbesiktning

Publicerad 

Etapp 1 är en 6,5 km lång sträcka och är den delen som ligger mest norrut. Den 3 juni 2016 var det här vi lade första röret med pompa och ståt. I dagsläget är rören nedlagda och i det stora är återställningsarbetet avslutat för etappen. Det är en del av Skånes mer skogiga delar men har även lite åker och betesmark. Det är 16 fastighetsägare och 2 vägföreningar som påverkas av denna etapp.

Återställt arbetsområde

Nästa steg är då att besiktiga etappen vilket nu har utförts med fastighetsägarna, vägföreningarna, lantmäteriet och representanter från projektet. Anledningen till besiktningen är för att kika på skador som uppkommit, potentiella problem som kan uppkomma, svara på fastighetsägarnas frågor, själva få en uppfattning om utfört arbete och att snacka lite skit; det är aldrig fel. Det skador som uppkommit ska ersättas, åtgärdas och/eller bedömas beroende på vilken typ det är.

Rent praktiskt gick vi, hela gänget norrifrån och söderut med start på tidig förmiddag. Tacksamt kikade solen fram vid lunch och fortsatte skina på eftermiddagen så att vi kunde njuta av fint väder och en dag ute. God motion blev det också: en hel mil visade mobilernas hälso-appar som har stegräknare numera; då kunde man ju ha gott samvete den dagen i alla fall.

Besiktningen gick bra och många fastighetsägare var nöjda med återställningen vilket var roligt att höra. Jag ska vara ärlig; vägen hit har inte bara varit rak men den har sytts ihop. Så dagen avlutades med lite mer sträckt rygg för Peabs platschef och det med rätta.

// Caroline Ingvar-Nilsson bitr. projektledare

Publicerad

Uppdaterad