diagram_vattenforbrukning

Cirkeldiagram vattenförbrukning per person per dygn

Cirkeldiagram vattenförbrukning. Föredelning av 140 liter/person/dygn.

Publicerad

Uppdaterad