Stormbild med stora vågor

Vattnets kretslopp

Vatten cirkulerar i ett ständigt kretslopp som drivs av solens energi. Solen värmer vattnet i våra hav, sjöar, vattendrag och i marken.

När det avdunstade vattnet stiger upp i atmosfären kyls det ner, kondenserar, och bildar moln. När molnen så småningom blir mättade börjar det regna och vattnet återförs till jordytan. Där rinner vattnet vidare till hav, sjöar och vattendrag eller tas tillvara av växter och djur. En del vatten sipprar även ner genom markens olika lager och bildar grundvatten.

Så småningom, ibland omedelbart, ibland efter flera tusen år, kommer vattnet åter att med solens hjälp avdunsta till atmosfären och hela processen börjar om igen – kretsloppet är slutet. Jordens vatten förbrukas inte, det lånas, används och återförs. Vi dricker alltså “samma vatten” som dinosaurierna drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer.

Vi människor är helt beroende av sötvatten för vår överlevnad. Men av allt vatten som finns på jorden är 97 procent saltvatten. Bara tre procent av jordens vatten är sötvatten. Två procent sötvatten är bundet i glaciärer. Bara en procent sötvatten är tillgängligt för oss människor. Det är vattnet som finns i sjöar, vattendrag eller som grundvatten i marken.

Se UR:s film om vattnets kretslopp: https://urplay.se/program/213064-bara-vanligt-vatten-vattnets-kretslopp

Tillgång till vatten

Tillgången på sötvattnet på jorden är ojämnt fördelat. I vissa områden kan man slösa med det, medan det på andra platser råder stor brist på rent vatten.

Människan har stor påverkan på jordens vatten. Såväl grundvatten som ytvatten påverkas av miljön och av människan och mycket av det vatten vi använder blir förorenat på olika sätt. Rinner vatten genom jord med mycket mineraler kommer det att ta upp dessa mineraler. Rinner vattnet genom områden med stora föroreningar kommer det att ta upp dessa. När vattnet dunstar blir föroreningar, eller mineraler, kvar i marken.

Vattnets kretslopp med påverkan av människa och miljö. Bild fr EEA

Källa: EEAs miljösignaler 2018

Världens befolkning ökar med tiotals miljoner varje år och i takt med det ökar också behovet av rent vatten. Fler människor på jorden innebär även att fler människor använder vatten vilket ökar föroreningarna.

I Sverige är tillgången på vatten generellt god, men de senaste årens torka (t.ex. 2018) och ojämna väder har gjort att grundvattensystemen varit hårt utsatta och de stora grundvattenmagasinen har haft svårt att återhämta sig fullt ut. Sydvatten använder inte grundvatten utan ytvatten och tar vatten från sjön Bolmen och Vombsjön.

Två kretslopp beroende av varandra

Vattnets kretslopp är nära knutet till näringsämnenas kretslopp, därför brukar det kallas för det dubbla kretsloppet. Läs mer om näringsämnenas kretslopp och hur det hänger ihop med vattnets kretslopp på Svenskt Vattens webbsida om Vattnets kretslopp.

Källor: Unicef, UN-Water, UNEP, So-rummet, Europeiska miljöbyrån.

Läs mer om vatten

Publicerad

Uppdaterad