Dricksvattenspel

Spela vår simulering och testa din VA kompetens!

Med denna simulering ska du skapa balanserade flöden av vatten. Simuleringen är programmerad efter verkliga utmaningar och möjligheter, bräddning, skyfall, läckande rör, separerade rör, manskap, budget för att nämna några.

Spelet har tagits fram tillsammans med RecoLab. 

Du behöver ha en skärmupplösning på minst 960 pixlar för att kunna spela simuleringen. Beroende på datorns prestanda och uppkoppling kan nerladdningen ta lite tid (30MB).

Bakgrund till spelet

RecoLab skulle ta fram ett internativt spel om avlopp och avloppshantering i staden. I uppbyggnadsfasen insåg de att de även ville ha ett dricksvattenspel för att på så sätt belysa hela vattenfrågan i samhället, och det var där Sydvatten kom in. Sydvatten levererar dricksvatten till 17 delägarkommuner och nära en miljon invånare och är därmed en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Syftet med både avlopps- och dricksvattenspelet är att öka intresset och kunskapen om det viktiga men komplicerade arbetet med vatten, och därmed bidra till samtal om dricksvatten/avlopp ur flera perspektiv.

Publicerad

Uppdaterad