vattenflaskor

Vatten och hälsa

Vatten fyller många funktioner för vårt välbefinnande. Vi kan klara av att leva utan mat längre tid än vi klarar oss utan vatten.

Människokroppen består av ca 65 procent vatten. För nyfödda är siffran 75 procent. Vatten fungerar som transportör av viktiga ämnen i vår kropp. Vatten löser salter, kolhydrater, proteiner – ämnen som kroppen måste ha.

Vatten reglerar också vår kroppstemperatur. När vi svettas övergår vatten från vätska till ånga. Det är en energikrävande process som resulterar i att kroppstemperaturen sjunker.

1,5 liter om dagen

Vi bör dricka mellan 1 och 1,5 liter per dag (beroende på hur mycket vätska man får i maten). Träning ökar behovet med 0,5–1,0 liter per träningstimme beroende på intensitet.

Dricksvatten är en rättighet

Enligt hälsoskyddsförordningen ska varje bostad i Sverige ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsändamål.

Många i världen saknar rent vatten. Brist på rent vatten innebär allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Ungefär 80 procent av alla sjukdomar som barn drabbas av anses bero på brist på rent vatten.

Länkar

Publicerad

Uppdaterad