Bolmen i solnedgång

Våra råvattentäkter

Friskt dricksvatten i en kran nära dig är resultatet av en lång produktionskedja med länkar av avancerade processer. Den första och viktigaste länken är råvattnet.

Sydvatten tar vatten från sjön Bolmen, i Småland och Vombsjön i Skåne. Vi har också möjlighet att ta vatten från Ringsjön om det skulle uppstå problem med försörjningen från Bolmen eller Vombsjön.

Uttagsrätter

De så kallade uttagsrätterna reglerar hur mycket vatten som maximalt får tas ur sjöarna. I dagsläget ligger Sydvatten med marginal under dessa gränser.

Bolmen

Yta: 180 km²
Avrinningsområde: 1 650 km², huvudsakligen skogsmark
Vattendom: Har rätt att ta ut 6 000 l/s, tar ut ca 1 400 l/s.
Tillhör: Västerhavets vattendistrikt
Myndighet: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Vombsjön

Yta: 12 km²
Avrinningsområde: 447 km², åkerbruk huvudsaklig markanvändning
Vattendom: Har rätt att ta ut 1 500 l/s, tar ut ca 1000 l/s
Tillhör: Södra Östersjöns vattendistrikt
Myndighet: Länsstyrelsen i Kalmar län

Ringsjön

Yta: 41 km²
Avrinningsområde: 395 km², åkerbruk huvudsaklig markanvändning
Vattendom: Har rätt att ta ut 2 000 l/s, tar ut 0 l/s (reservvattentäkt)
Tillhör: Västerhavets vattendistrikt
Myndighet: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 

Nedan finns länkar till recipientkontrollprogram och andra särskilda undersökningar som rör Sydvattens råvattentäkter och deras avrinningsområden.

Läs mer om våra råvattentäkter på vattenrådens sidor

Publicerad

Uppdaterad