Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har

Använd vattnet hållbart!

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi måste använda det hållbart!

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Ett barn som vattnar pallkragar med jordgubbar. Han använder en vattenkanna.

Samla regnvatten och vattna trädgården med vattenkanna.

Det finns flera skäl att spara på vatten även för dig som bor i någon av Sydvattens delägarkommuner. Sydvatten har god tillgång på vatten från våra sjöar men anledningarna till att inte slösa är fler än enbart tillgången. Dels är vatten en naturresurs som vi bör hantera varsamt, dels går det åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten. Vi ska leva mer hållbart och då är det viktigt att inte slösa på vatten.

I Sverige gör vi av med 140 liter vatten per person per dygn.

Varje person förbrukar ca 140 liter vatten per dygn. Det mesta går åt till personlig hygien och toalettspolning. Bara en liten del (10 liter) går åt till mat och dryck.

 

Små förändringar i vardagen gör skillnad.

 

Här hittar du tips om hur du enkelt kan spara vatten i vardagen.

Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt

Spolar du en stund för att få kallt vatten att dricka? Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola länge varje gång du vill ha ett glas kallt vatten.

Stäng av vattnet medan du borstar tänderna och rakar dig

Många borstar tänderna och låter kranen stå på under tiden. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas 18 liter vatten. Borstar du tänderna på detta sätt två gånger varje dag sparas 36 liter.

Duscha kortareBadkar 150 liter, dusch 36 liter.

Om du minskar duschtiden med 5 minuter kan du spara 60 liter. I genomsnitt går det åt 12 liter vatten per minut när vi duschar. Det betyder att om du minskar tiden i duschen från 10 minuter till 5 minuter, minskar du din vattenförbrukning med 22 000 liter vatten per år. I en familj med fyra personer innebär det en minskning med över 87 000 liter vatten per år.

Undvik att bada badkar

Det går åt 150-200 liter för att fylla ett badkar. Det är mer än vad de flesta i Sverige använder per dygn. Ta en snabb dusch istället.

Diska och tvätta med fulla maskiner

Undvik att diska för hand och att skölja disken under rinnande kran. Vid en disk under rinnande vatten och som pågår i tre minuter slösas 18 liter vatten.

 

Trädgårdstips

Vattna med vattenkanna

En vattenslang kan förbruka så mycket som 1000 liter per timme. Om du behöver vattna med dricksvatten är det bättre att använda vattenkanna. Du kan dessutom minska avdunstningen och spara vatten genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö. Undvik också att vattna mitt på dagen när det är som varmast. Värmen får vattnet att snabbt avdunsta innan det hunnit tränga ner i jorden. Vattna istället på morgonen eller på kvällen.

Plantera inte under sommartid

Tänk på att inte lägga nya gräsmattor eller plantera nya häckar under sommartid. Det kräver mycket bevattning och är mycket bättre att göra från september och fram till april.

Låt gräsmattan vara

Gräsmattan klarar av en långvarig torka. Tänk på att det kan gå åt så mycket som 150–350 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.

Samla regnvatten i en tunna

Om du bor i hus kan du ställa en tunna under takrännan. Du kan använda det uppsamlade vattnet till att vattna dina trädgårdsväxter, putsa fönster eller annat. Då kan du också glädja dig över att vattnet inte kostat dig någonting.

Ta hand om poolen

Fyll poolen sakta och nattetid. Se också till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Fler tips på hur du fyller, hanterar och tömmer din pool, spa eller badtunna på bästa sätt

Bra att veta

  • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
  • Ett fyllt badkar motsvarar 150-200 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar ca 36 liter.
  • En vattenspridare gör av med 150-350 liter vatten på 20 minuter.
  • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Tillsammans gör vi skillnad!

Läs gärna mer om hållbar vattenanvändning på Sydvattens spara-vatten-kampanj från 2020. Där hittar du även en FAQ om att spara vatten.

Om de siffror som nämns: Det förekommer många olika beräkningar på webbplatser och i media. Vi har gjort en vad vi anser rimlig sammanställning utifrån fakta från vår branschorganisation Svenskt Vatten och andra aktörer i branschen.

Sydvattens kommunikation om hållbar vattenanvändning medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö genom Länsstyrelsen Skåne. För att minska vattenanvändningen i samhället är det viktigt att öka kunskapen om vattnets värde och om hur man kan använda vatten på ett mer hållbart sätt. Det behövs en beteende- och attitydförändring kring vattenanvändning och det tar tid att ändra invanda beteendemönster. Länsstyrelsen bedömer därför att det är motiverat att bevilja stöd för fortsatta kommunikations- och informationsinsatser.

Publicerad

Uppdaterad