Kranvatten och dricksglas

Kranvatten

Vatten är vårt viktigaste och billigaste livsmedel. I Sverige är det självklart att kunna öppna en kran och få friskt vatten. Det är så naturligt för oss att vi sällan tänker på hur det skulle vara att inte ha ständig tillgång till vatten. Vi brukar inte heller fundera på vad som krävs för att vattnet verkligen ska vara rent.

Av alla våra livsmedel är dricksvatten det som kontrolleras hårdast. Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Det får självfallet inte finnas några skadliga mikroorganismer eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet.

Vattnets kvalitet mäts och kontrolleras regelbundet. Det är kallvatten som klassas som livsmedel. Varmvatten kontrolleras inte. Därför bör man inte använda varmvatten till dryck eller matlagning. Det kan innehålla bakterier och metaller.

Säkert vatten

Svenska dricksvattenproducenter har ett samhällsansvar för stabila och säkra vattenleveranser av hög kvalitet. Det betyder bland annat att vattenverken måste ha olika övervaknings- och säkerhetssystem. Det bör också finnas reservvattentäkter om den vanliga produktionen av någon anledning skulle störas. Runt vattentäkterna måste man dessutom skapa skyddsområden.

Kranvatten

  • levereras direkt hem till dig utan förpackningar.
  • är livsviktigt för kroppen.
  • kostar cirka 1-2 öre per liter.
  • kontrolleras regelbundet för att bibehålla hög kvalitet.
  • är vårt mest kontrollerade livsmedel

Publicerad

Uppdaterad