Bolmen

Bolmen

Bolmen är Sveriges tionde största sjö. Den ligger i västra Småland och är känd för sitt fina vatten. Sedan några år pågår arbetet med att skapa ett vattenskyddsområde för Bolmen.

Bolmen är fyra och en halv gånger så stor som Ringsjön och en bra bit större än Malmö kommun. Sjön ligger i Ljungby, Hylte, Gislaved och Värnamo kommuner. Avrinningsområdet utgörs till 50 % av skogsmark, 22 % myrmark och 20 % sjöar. Endast 9 % utgörs av odlingsmark. Det finns inga industrier eller stora tätorter kring sjön. Bolmen är riksintresse för yrkesfiskare och området kring sjön är riksintresse för friluftsliv. I sjön finns flera öar, den största är Bolmsö.

Småländskt dricksvatten sedan 1987

Sydvatten har tagit vatten från Bolmen sedan 1987 då Bolmentunneln togs i drift. Genom Bolmentunneln leds vattnet till Ringsjöverket där det renas för att senare distribueras till Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Svalöv, och delar av Malmö och Staffanstorp. Vattnet från Bolmen är, när det når konsumenten, mycket mjukt, 3–4 dH° (tyska hårdhetsgrader).

Bolmenfakta

Yta: 184 km2
Största djup: 37 m
Vattentäkt sedan: 1987
Avrinningsområde: 1 650 km², huvudsakligen skogsmark
Sydvattens uttagsrätt: 6 000 l/s men vi tar ut ca 1 400 l/s

Det finns ingen entydig förklaring till namnet Bolmen men det kan tolkas som ”den stora”. Förleden bolm- betecknar i dialekter stor. Verbet bolma kan annars betyda ryka och svälla, även det beskrivningar som passar in på en sjö. (Källa till sjönamnets ursprung: Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.)

Publicerad

Uppdaterad