Ringsjön flygfoto

Ringsjön

Ringsjön ligger mitt i Skånes jordbruksbygd i kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Ringsjön är landskapets näststörsta sjö efter Ivösjön.

Sjön är reservvattentäkt till Sydvattens två huvudkällor Bolmen och Vombsjön. Endast om något skulle hindra användandet av vatten från dem tar vi vatten från Ringsjön.

De så kallade uttagsrätterna reglerar hur mycket vatten som maximalt får tas ur sjöarna. I dagsläget ligger Sydvatten med marginal under dessa gränser.

Ringsjöfakta

Yta: 41 km²
Största djup: 17 m
Vattentäkt sedan: 1948
Avrinningsområde: 395 km², åkerbruk är den huvudsakliga markanvändningen
Sydvattens uttagsrätt: 2 000 l/s men sjön används bara som reservvattentäkt

1883 försvann 30 procent av sjöns yta genom utdikning och vattenytan sänktes drygt 1,5 meter. Sedan dess delas sjön av en udde i Västra Ringsjön och Östra Ringsjön.

Namnet Ringsjön kan spåras i skrift tillbaka till 1182, Ringzsiø. Namnets ursprung är mycket osäkert. Det är lätt att anta att sjöarna har fått namn efter sin runda form men det är troligare att ett äldre namn på Rönne å ingår i namnet. Många sjöar har namn efter åar som rinner ut från dem och Rönne å nämns redan cirka 1200 som Rogen. Senare dyker formerna Rygni, Rynen och Röyn upp.

Ånamnet skulle kunna härledas från det fornvästnordiska rogn som dels kan betyda (fisk)rom, dels gudar eller makter. I så fall skulle Ringsjön syfta på sjön vid gudarnas å eller vid ån med mycket rom. En tredje tolkning är att åns namn kommer av ett ljudbetecknande ord för rassla eller rossla. Det är vanligt att gamla ånamn beskriver åns ljud. (Källa till sjönamnets ursprung: Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.)

Vattenskyddsområde Ringsjön

Ringsjön är en reservvattentäkt som kan användas under kortare perioder om det blir avbrott i leveransen av vatten från Bolmen. Arbetet med vattenskyddsområde för Ringsjön kommer att inledas efter översynen av Vombsjöns vattenskyddsområde.

Publicerad

Uppdaterad