Inuti Bolmentunneln

Bolmentunneln

Västra Skånes dricksvatten är ett resultat av förutseende planering för 60 år sedan. Eftersom de egna vattentäkterna inte räckte till den växande befolkningen beslutade regeringen att vatten skulle tas från sjön Bolmen i Småland. För att leda vattnet söderut anlades den åtta mil långa Bolmentunneln.

Bygget av Bolmentunneln krävde ett stabilt kommunalt samarbete och 1966 bildade fem kommuner därför det gemensamma bolaget Sydvatten AB. Tunnelbygget påbörjade 1975 och 12 år senare kunde tunneln tas i bruk.

Bolmentunneln sträcker sig 80 kilometer från Bolmens södra ände till Äktaboden i närheten av Perstorp. Därifrån transporteras vattnet ytterligare 25 kilometer i en råvattenledning innan det når Ringsjöverket där det renas.

Bolmentunneln har en tvärsnittsyta på 9 kvadratmeter och är helt vattenfylld. Tack vare 90 meters höjdskillnad kan vattnet rinna med självfall hela vägen till Äktaboden.

Bolmentunneln – unikt riksintresse

Naturvårdsverket beslutade 2010 att förklara Bolmentunneln som riksintresse. Det var den första anläggningen för dricksvattenändamål som blev riksintresseförklarad.

En riksintresseförklaring innebär att hänsyn till tunneln måste tas i den kommunala fysiska planeringen och vid prövningar av miljöfarlig verksamhet. I de fallen kommer Bolmentunneln att vägas mot intresset för den tillståndspliktiga verksamheten.

Riksintresset innebär inte några restriktioner eller andra begränsningar för det skogsbruk och jordbruk som bedrivs i tunnelns närhet.

Publicerad

Uppdaterad