Vattenkvalitet

Det dricksvatten som Sydvatten producerar uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal. Det innebär att vi kan hålla hög leveranssäkerhet och tillgänglighet.

I tabellerna hittar du 2023 års statistik för några viktiga kemiska parametrar samt PFAS från våra två vattenverk. Median avser medianvärdet för det vatten vi levererar, och norm är den gällande kvalitetsnormen enligt de statliga kvalitetskraven.

Om du vill ha alla parametrar och fullständiga uppgifter om vad vårt vatten innehåller hittar du det i Produktionsrapport 2022 under tabellerna.

PFAS

Vombverket Ringsjöverket Ringsjön
Vatten från Vombsjön Renvatten Vatten från Bolmen Renvatten Råvatten Norm 1
Parameter Enhet 20-mar 18-sep 20-mar 18-sep 08-mar 20-sep 08-mar 20-sep 20-feb 02-aug
PFAS 4 ng/l 0,65 2,3 <0,2 <0,2 0,97 0,64 1 0,9 1,1 1,7 4
PFAS 21 ng/l 0,65 3,3 <0,2 <0,2 2,3 0,64 3 1,2 3,9 6 100

¹ Gränsvärde från LIVSFS 2022:12, börjar gälla från den 1 januari 2026 och avser dricksvatten hos användaren.

Ringsjöverket

Parameter Median Norm¹ Norm² Enhet
Temp 8,8 20 °C
pH 8,5 10,5 <6,5>9,0
COD 1,5 4 mg/l
Konduktivitet 19 250 mS/m
Alkalinitet som vätekarbonat 44 mg/l
Total hårdhet 3,4 °dH
Kalcium 22 100 mg/l
Magnesium 1,5 30 mg/l
Natrium 10 200 mg/l
Kalium 1,0 mg/l
Järn <0,05 0,1 0,2 mg/l
Mangan <0,02  0,050 mg/l
Fluorid 0,1 1,5 mg/l
Klorid 27  250 mg/l

Vombverket

Parameter Median Norm¹ Norm² Enhet
Temp 11,1 20 °C
pH 8,2 10,5 <6,5>9,0
COD 1,9 4 mg/l
Konduktivitet 39,5 250 mS/m
Alkalinitet som vätekarbonat 140 mg/l
Total hårdhet 6,7 °dH
Kalcium 38,5 100 mg/l
Magnesium 5,9 30 mg/l
Natrium 33 200 mg/l
Kalium 3,0 mg/l
Järn <0,05 0,1 0,2 mg/l
Mangan <0,02  0,050 mg/l
Fluorid 0,2 1,5 mg/l
Klorid 19  250 mg/l

¹ Gränsvärde från LIVSFS 2022:12, anser utgående dricksvatten från vattenverk.
² Se fotonot 1 men avser dricksvatten hos användaren.
< betyder att ämnet inte är detekterbart, dvs. att halterna är lägre än vad som är möjligt att analysera.

Nedladdningsbara dokument

Publicerad

Uppdaterad