Avhärdning

Vattenverk

Sydvatten äger och driver två vattenverk, Vombverket som får sitt vatten från Vombsjön, och Ringsjöverket som får sitt vatten från Bolmen.

Publicerad

Uppdaterad