Vattenledningsrör

Ledningsanvisning

Ledningsanvisning Sydvatten

Sydvatten hanterar ledningsanvisningar via Ledningskollen.se. I Ledningskollen får du även information om andra ledningsägare. Det är därför rekommenderat att i så tidigt skede som möjligt anmäla markarbeten via Ledningskollen.se. Sydvatten hanterar ärenden inom 7 arbetsdagar. I de flesta fall lämnas dock svar inom ett par arbetsdagar.

Sydvattens vattenledningar regleras med ledningsrätt eller vattendom. Ledningsrätts­området är generellt 5 meter från centrum av ledningen, dvs ett område på totalt 10 meter. Inom området finns restriktioner för till exempel arbeten och byggnation. Sydvatten ska alltid kontaktas för arbeten vid Sydvattens vattenledningar. Sydvatten ska även godkänna arbete och byggnation inom ledningsrättsområdet.

För mer information gällande arbeten vid Sydvattens ledningar hänvisar vi till information i bilagan “Sydvattens allmänna krav” vilken finns att ladda ner här: Allmänna krav vid byggnation vid Sydvattens ledningar

Publicerad

Uppdaterad