Vombsjön

Vombsjön

Vombsjön är den minsta av Sydvattens vattentäkter. Femton Vombsjöar skulle rymmas inom Bolmens yta. Sjön ligger mitt i Skånes jordbrukslandskap och delas geografiskt av de tre kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo. Dessutom ligger delar av avrinningsområdet inom Tomelillas och Hörbys kommuner.

Vombsjön har använts som vattentäkt sedan 1948 då Vombverket färdigställdes för att rena vattnet från sjön. Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp, Vellinge och delar av Lunds och Eslövs kommuner  får sitt dricksvatten från Vombsjön via Vombverket.

Vattnet från Vombsjön är hårt men behandlas i en avhärdningsanläggning för att bli mjukare. När dricksvattnet når användarna är det mjukt – medelhårt, 6 dH°.

Sydvatten driver olika forskningsprojekt vid Vombsjön i syfte att förbättra vattenkvaliteten i sjön. Läs mer om projekt Fokus Vombsjön här.

Vombsjöfakta

Yta: 12 km2
Största djup: 16 m
Vattentäkt sedan: 1948
Avrinningsområde: 447 km², åkerbruk är huvudsaklig markanvändning
Sydvattens uttagsrätt: 1 500 l/s men vi tar ut ca 1 000 l/s

Vombsjön har fått sitt namn efter byn Vomb. Bynamnet är inte säkert tolkat. 1330 skrevs det Wam, vilket kan komma från det forndanska wamb som betyder vom eller mage. Namnet kan också komma från det fornvästnordiska ordet hvammr med betydelsen sänka eller liten dal. I Danmark avser det ofta fuktig mark eller ängsmark och det passar bra vid Vomb. (Källa till sjönamnets ursprung: Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.)

Vattenskyddsområde Vombsjön

Vombsjön har ett vattenskyddsområde som omfattar hela Vombsjön och Vombfältet (infiltrationsdammar för konstgjord grundvattenbildning). Detta vattenskyddsområde kommer att ses över och eventuellt revideras i vissa delar. Denna översyn inledes under 2019.

Länkar

Publicerad

Uppdaterad