Sydvattens andra webbplatser

Vattenskyddsområde Bolmen och Forskningsstation Bolmen har externa webbplatser.

På https://forskningsstationbolmen.se/ hittar du senaste nytt om vad som händer på Sydvattens forskningsstation.

När vi byggde den nya råvattenledningen mellan Äktaboden och Ringsjöholm fördes en digital dagbok över arbetet. Du hittar byggdagboken här. Råvattenledningen togs i drift 2019.

Publicerad

Uppdaterad