Våra råvattentäkter

Friskt dricksvatten i en kran nära dig är resultatet av en lång produktionskedja med länkar av avancerade processer. Den första och viktigaste länken är råvattnet.

Sydvatten tar vatten från sjön Bolmen, i Småland och Vombsjön i Skåne. Vi har också möjlighet att ta vatten från Ringsjön om det skulle uppstå problem med försörjningen från Bolmen eller Vombsjön.

De så kallade uttagsrätterna reglerar hur mycket vatten som maximalt får tas ur sjöarna. I dagsläget ligger Sydvatten med marginal under dessa gränser.

Nedan finns länkar till recipientkontrollprogram och andra särskilda undersökningar som rör Sydvattens råvattentäkter och deras avrinningsområden.