Sydvattendoktorander

Genom forskningsbolaget Sweden Water Research (SWR) har Sydvatten sedan 2016 finansierat forskare som fokuserar sitt arbete på vatten och de de förändringar som vattentjänstbranschen står inför.

Här presenterar vi de forskare som Sydvatten finansierat via SWR

Pågående forskning

Anna Borgström — Lokala åtgärder mot globala hot: Säkerställande av inlandsvattens ekosystemfunktion och service i ett framtida klimatscenarium

Laura Giese — Pedagogisk verksamhet — ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?

August Bjerkén – Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde

Emma Enström – Vattenpolicy för samverkan i avrinningsområde

Anna Söderman – Undersökning av Vombsjöns fosfordynamik

Avslutad forskning

Kristjan Pullertis — Impact of Drinking Water Treatment and Pipe Biofilms on Bacterial Dynamics in the Distribution System. December 2020

Jing Li— Managing eutropic waters in artificial recharge plants. Mars 2020

Sandy Chan Förhållandet mellan bakterier i vatten och på ytor i dricksvattenanläggningar. Oktober 2018

Angelica Lidén  Safe drinking water in a changing environment. Oktober 2016

Katharina Lührig — Bacterial Communities in Drinking Water Biofilms. Maj 2016

Publicerad

Uppdaterad