Forskningsstation Bolmen

Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen för forskningen är i första hand forskning på/av effekter av klimatförändringar på land- och sjöekosystem, miljöövervakning, fiske- och fiskevård samt projekt för vattenvård. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Pedagogiska projekt som nk H2O! ingår även i stationens uppdrag. Allmänheten är välkomna att besöka stationen.

Bolmens forskningsstation

Sedan 1 juni 2017 finns en forskningsstation etablerad i Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Bolmens forskningsstation leds lokalt av forskningsstationsföreståndaren Juha Rankinen. Sydvatten är huvudman för anläggningen, medan Sweden Water Research ansvarar för vetenskaplig planering, verksamhet och ansökningar.

Sweden Water Research bedriver sedan 2014 egen forskning om tillståndet i de tre sjöar som är råvattentäkter för västra Skånes vattenförsörjning, det vill säga Vombsjön, Ringsjön och Bolmen. Av dessa sjöar är Bolmen överlägset viktigast då vattendomen ger möjlighet att ta ut upp till 6000 l/s. Bolmen är också sedan 2016 utpekad av Länsstyrelsen i Skåne län som en regionalt viktig vattenresurs med hög utvecklingspotential.

Långsiktigt engagemang i Bolmen

Under överskådlig tid kommer Bolmen att vara Skånes viktigaste vattentäkt. Kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare att ta fram och förstå så att den framtida vattenförsörjningen kan säkras och lösas. Därför behövs forskning och metodutveckling, men också nära samverkan med andra forskare i Sverige och utomlands.

Bolmens forskningsstation, inklusive AquaNet-infrastrukturen, är tillgänglig för SITES-forskare framöver. Ett intressant förhållande för SITES-forskare är att Bolmen används som dricksvattentäkt och kopplingen mellan vattenkvalitet och påverkan på nära 1 miljon medborgare kan studeras. Inga andra sjöar som ingår i SITES nätverk används så direkt av så många människor. Men Bolmen är också en viktig fiskesjö med många aktiva fritidsfiskare och flera yrkesfiskare. Deras konkreta återkoppling till sjövattenkvalitet och ekologi kan också ge nya uppslag till forskning.

I stationens uppdrag ingår även pedagogisk verksamhet som Tänk H2O!, som är en plats- och upplevelsebaserat lärande om vatten riktat mot gymnasielever inom Sydvattens upptagningsområde samt kommunerna kring Bolmen.

 

Kontaktinformation

Forskningsstation Bolmen, forskningsstation@sydvatten.se, eller någon av kontaktpersonerna nedan.

Länkar

Kontakt

  • Sydvattens logo - tunneln i genomskärning

    Juha Rankinen

    Föreståndare Forskningsstation Bolmen

    juha.rankinen@sydvatten.se

Publicerad

Uppdaterad